Dzień Kultury Jakości

Data wydarzenia
03.06.2022
Miejsce wydarzenia

Sala nr 119 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM oraz za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Opis wydarzenia

Opis wydarzenia
Hasło tegorocznego Dnia KJU to „Pomaganie, a nie pomstowanie – nie uciekaj przed feedbackiem”. Zaproszeni prelegenci opowiedzą, jak rozumieć pojęcie „feedback”, czy nauczyciel akademicki również może nauczyć się czegoś od studentów oraz czy wskazanie mocnych i słabych stron czyjejś pracy, musi być równoznaczne z jej krytyką.
 

LINK do MS Teams

Udział w konferencji nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Ze względu na ograniczenia platformy o udziale w konferencji decyduje kolejność dołączenia do wydarzenia.
 

Organizator

Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia oraz Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM