Międzynarodowa konferencja “Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2022”

Data wydarzenia
26.05.2022
Miejsce wydarzenia

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Kampus Ochota, Centrum Dydaktyczne

Opis wydarzenia

Hasłem konferencji jest „Synergy of interdisciplinary innovations“, a jej tematyka obejmuje szeroki zakres interdyscyplinarnych badań nad lekiem, począwszy od projektowania i modelowania, poprzez syntezę i opracowanie postaci leku do badań przedklinicznych i klinicznych. Udział w konferencji potwierdziło ponad dwudziestu renomowanych wykładowców z uczelni i firm europejskich i amerykańskich, z Wielkiej Brytanii, Austrii, Irlandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, Ukrainy, USA i Włoch. 

Szczegółowe informacje: www.accord.wum.edu.pl

Organizator

Wydział Farmaceutyczny WUM

Patronat

JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Zbigniew Gaciong
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
Marszałek Województwa Mazowieckiego
Wojewoda Mazowiecki
Polska Akademia Nauk, Komitet Terapii i Nauk o Leku
Narodowy Instytut Leków
PTSM Polskie Towarzystwo Spektrometrii Mas
Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej
Pro Pharmacia Futura
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne