Vivat crescat floreat Facultas Pharmaceutica Varsoviensis!

strona tytułowa publikacji o wydziale farmaceutycznym z 1926 roku

Wydział Farmaceutyczny powstał w 1926 r. na Uniwersytecie Warszawskim i był pierwszym w Polsce samodzielnym ośrodkiem akademickiego kształcenia farmaceutów. Na nowo powstałym wydziale wprowadzono studia czteroletnie.

Wybuch II Wojny Światowej przerwał działalność naukową i dydaktyczną Wydziału. Tajne nauczanie studentów farmacji rozpoczęło się już na jesieni 1939 r. i przechodziło różne formy organizacyjne, od pojedynczych kompletów, aż do utworzenia tajnego Wydziału Farmaceutycznego UW.

Zdjęcie z tajnych kompletów, zajęć podczas II  wojny światowej
Uroczysta promocja magistrów wydziału Farmaceutycznego

W okresie powojennym zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się w 1945 r. w pomieszczeniach użyczonych przez Instytut Weterynaryjny przy ul. Grochowskiej. Dyplom ukończenia Wydziału Farmaceutycznego UW uzyskało prawie 1000 absolwentów.

Schyłek lat czterdziestych to czas ożywionej dyskusji nad dalszym kształtem studiów farmaceutycznych. Kręgi postępowe postulowały, aby czteroletnie studia farmaceutyczne o ujednoliconym w skali kraju programie kończyły się pracą magisterską. Sugerowano także potrzebę ukierunkowania studiów, przez wyodrębnienie w ramach czwartego roku kilku specjalności.

zdjęcie z indeksu absolwentki wydziału farmaceutycznego z 1948 roku
Gmach Wydziału Farmaceutycznego przy ulicy Przemysłowej 25

Wydziały Lekarskie i Farmaceutyczne w 1950 r. zostały wyodrębnione ze struktury Uniwersytetów, tworząc niezależne Akademie Lekarskie.

Tym samym Wydział Farmaceutyczny UW został przekształcony w Wydział Farmaceutyczny Akademii Lekarskiej w Warszawie, której nazwę zmieniono kilka miesięcy później na Akademię Medyczną, podporządkowaną Ministerstwu Zdrowia. Po włączeniu Wydziału Farmaceutycznego do struktury Akademii wprowadzono pięcioletni program studiów farmaceutycznych zakończonych pracą magisterską.

Fasada budynku Akademii Medycznej przy ulicy Filtrowej
Budynki Wydziału Farmaceutycznego w Kampusie Banacha - zdjęcie z lat 70-tych

W drugiej połowie 1970 r. po 25 latach powojennego stłoczenia w rozrzuconych po całym mieście budynkach, przekazano Wydziałowi Farmaceutycznemu dwa pierwsze pawilony nowego gmachu na Polu Mokotowskim u zbiegu ulic Żwirki i Wigury i Banacha.

W roku 2001 Rada Wydziału podjęła uchwałę o powołaniu Farmaceutycznego Centrum Szkolenia Podyplomowego. Z początkiem roku akademickiego 2002/2003 rok akademicki rozpoczęli studenci nowoutworzonego kierunku - analityka medyczna. Ponadto uruchomione zostały studia wieczorowe na kierunku farmacja.

Medal profesora Bronisława Koskowskiego
Zdjęcie z jubileuszu 60-lecia Wydziału Farmaceutycznego

Na przestrzeni swej bogatej historii Wydział odniósł liczne sukcesy w zakresie nauki i edukacji. Do największych należy zaliczyć opracowanie i wprowadzenie do lecznictwa nowych, oryginalnych leków: Binazin i Bicordin oraz opracowanie szeregu nowych metod z zakresu syntezy i kontroli jakości leków, diagnostyki laboratoryjnej i biotechnologii.