Zaświadczenia ZUS

Zaświadczenia do ZUS potwierdzające ukończenie studiów wyższych na kierunku farmacja w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dawniej Akademii Medycznej) wystawia

Wiesław Urbanik wiesław.urbanik@wum.edu.pl tel (022) 57 20 771

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ul. Banacha 1

Warszawa 02-097

Pok. 05 (niski parter)

 

Osoby wnioskujące o wydanie zaświadczenia są zobowiązane przedstawić:

  1. dokument tożsamości
  2. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych