Zaświadczenia ZUS

Zaświadczenia do ZUS potwierdzające ukończenie studiów wyższych na kierunku farmacja w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (dawniej Akademii Medycznej) wystawiane są w Dziekanacie Wydzialu Farmaceutycznego  z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa, pokój 010 - niski parter., tel. (022) 57 20 771, (022) 57 20 772, (022) 57 20 790, (022) 57 20 727, e-mail: dziekfoam@wum.edu.pl


Osoby wnioskujące o wydanie zaświadczenia są zobowiązane przedstawić:

  1. dokument tożsamości
  2. dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych