Pensum

Pensum Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej rozlicza: 

mgr Beata Spychalska 

beata.spychalska@wum.edu.pl  

tel 22 57 20 778  pokój 05 (niski parter)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, ul. Banacha 1,  

02-097 Warszawa

 

ZASADY ORAZ HARMONOGRAM ROZLICZANIA PENSUM, STAWKI 
ostatnia aktualizacja
12.12.2016 r.

1.  Zarządzenie nr 74/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 7 października 2014 r., zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym "Zasad rozliczania pensum w Internetowym Systemie Pensum (ISP)" [pobierz pdf]

  • Załącznik do Zarządzenia nr 74/2014 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - "Harmonogram rozliczania pensum w Internetowym Systemie Pensum (ISP)" [pobierz pdf]

2.  Uchwała nr 22/2016 Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego na rok akademicki 2016/2017 oraz rozliczenia godzin dydaktycznych        [pobierz pdf]

3.  Zarządzenie nr 21/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 17 lutego 2016 r.

w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017 [pobierz pdf]

4.  Informacja o stawkach za godzinę zajęć ponadwymiarowych:

5.  Zarządzenie nr 102/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dn. 25 listopada 2016 r.
w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z przychodów własnych Uczelni. [pobierz pdf]
  • Załącznik do Zarządzenia nr 102/2016 Rektora WUM z dnia 25.11.2016 r. (Zasady przyznawania dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników WUM z przychodów własnych Uczelni.) [pobierz pdf]
  • Załącznik nr 1 (Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone w Oddziale Nauczania w Języku Angielskim) [pobierz pdf] 
  • Załącznik nr 2 (Stawki za godzinę dydaktyczną za zajęcia prowadzone na studiach niestacjonarnych (zaocznych) [pobierz pdf]

6. Prawo o szkolnictwie wyższym: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001198

7. Zarządzenie nr 40/2015 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz wprowadzenia jednolitych wzorów umów zawieranych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, wzoru wniosku o zawarcie umowy cywilno-prawnej oraz wzorów rachunków. [pobierz pdf]

  • załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40/2015 Rektora WUM z dnia 28.05.2015 r. (Instrukcja określająca sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM) [pobierz pdf]
  • załącznik nr 1 do Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM (Oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP lub Pesel) [pobierz pdf] [pobierz rtf]
  • załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (Wzór umowy o dzieło-dydaktyka z Internetowego Systemu Pensum) [pobierz pdf]
  • załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 40/2015 z dnia 28.05.2015 r. (Wzór rachunku dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z Internetowego Systemu Pensum) [pobierz pdf]