PENSUM

Pensum Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej rozlicza: 

mgr Beata Spychalska 

beata.spychalska@wum.edu.pl  

tel 22 57 20 778  pokój 05 (niski parter)

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, ul. Banacha 1,  

02-097 Warszawa

 ZASADY ORAZ HARMONOGRAM ROZLICZANIA PENSUM, STAWKI 
ostatnia aktualizacja
16.03.2018 r.

1.  ZARZĄDZENIE REKTORA WUM nr 21/2018 z dnia 15 marca 2018 r.  w sprawie wprowadzenia w WUM    

    „Zasad rozliczania pensum oraz godzin dydaktycznych w Internetowym Systemie Pensum (ISP)”

    oraz „Harmonogramu rozliczania pensum”

2.  UCHWAŁA SENATU WUM nr 23/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia pensum

     dydaktycznego oraz sposobu planowania i rozliczania godzin dydaktycznych      

3 ZARZĄDZENIE REKTORA WUM nr 39/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie

     w sprawie  wprowadzenia Instrukcji określającej sposób postępowania z umowami cywilnoprawnymi w WUM

  • załącznik nr 1 (Regulamin stosowania umów cywilnoprawnych w WUM) 

           ~ załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE PESEL/NIP

           ~ załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE do ZUS

  • załącznik nr 2 (Umowa zlecenie-dydaktyka)
  • załącznik nr 3 (Rachunek do Umowy zlecenie-dydaktyka)
  • załącznik nr 4 (Aneks do Umowy zlecenie-dydaktyka)
  • załącznik nr 5 (Porozumienie o rozwiązaniu Umowy zlecenie-dydaktyka)

4.  ZARZĄDZENIE REKTORA WUM nr 121/2017 z dnia 07 listopada 2017r. w sprawie określenia stawek

     za prowadzenie zajęć dydaktycznych w WUM realizowanych przez osoby zatrudnione na podstawie umów

     cywilno-prawnych

  • załącznik (stawki za godziny dydaktyczne realizowane na podstawie umów cywilno-prawnych)

5.  PISMO Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych Prof. dr hab. n. med. Andrzeja Deptały

6.  ZARZĄDZENIE REKTORA WUM nr 16/2017 z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie podziału r. ak. 2017/2018