Biochemia dla analityki medycznej (II rok)

UWAGA materiały przeniesione ze starej witryny Wydziału Farmaceutycznego www.farm.amwaw.edu.pl (zakładka Studia > Materiały).

Osoba do kontaktu:
p. dr Andrzej Cichowlas
andrzej.cichowlas@wum.edu.pl
(+48 22) 57 20 946

 Kontakt z Katedrą i Zakładem Biochemii i Chemii Klinicznej

Sekretariat Katedry:
katedrabiochemii@wum.edu.pl
tel/fax (022)5720735