Kontakt

UWAGA, STUDENCIE!
Kontaktuj się z pracownikiem dziekanatu zajmującym się Twoim kierunkiem

Farmacja

sprawy I roku mgr inż. Joanna Sypuła
pokój 010
tel.: (0-22) 57 20 790
joanna.sypula@wum.edu.pl
sprawy toku studiów II-IV roku
praktyki po III i IV roku studiów
Anna Ołtuszewska
pokój 010
tel.: (0-22) 57 20 772
anna.oltuszewska@wum.edu.pl
sprawy toku studiów V roku
 
mgr inż. Magdalena Makowska
pokój 010
tel.: (0-22) 57 20 771
magdalena.makowska@wum.edu.pl
sprawy VI roku

mgr Grzegorz Wasztewicz

pokój 010
tel.: (0-22) 57 20 727
grzegorz.wasztewicz@wum.edu.pl

plany studiów farmacji

mgr Grzegorz Wasztewicz

pokój 010
tel.: (0-22) 57 20 727
grzegorz.wasztewicz@wum.edu.pl

Analityka medyczna

sprawy toku studiów V roku,     mgr Małgorzata Pyzel
pokój 06
tel.: (0-22) 57 20 787
malgorzata.pyzel@wum.edu.pl
sprawy toku studiów I - IV roku, praktyki po III i IV roku studiów

mgr Wioleta Szeszko

pokój 06
tel.: (0-22) 57 20 779 wioleta.widlak@wum.edu.pl