Podstawowymi aktami prawnymi dla farmaceutów, studentów wydziałów farmaceutycznych oraz samych wydziałów farmaceutycznych, jest szereg ustaw i rozporządzeń. Najłatwiej dostępne są one na stronach sejmowych. Różne grupy mają własny krąg zainteresowań. Za tym idą różne perspektywy postrzegania prawa. Poniżej wyróżniony dziedziny prawne, będące w zakresie zainteresowań właściwych grup społecznych.

Prawo obowiązujące: