"Czy można przewidzieć przemianę polimorficzną mocznika indukowaną ciśnieniem? Optymalizacja parametrów periodycznych obliczeń DFT" - Anna Helena Mazurek

"Otrzymywanie potencjalnych inhibitorów renniy o działaniu hipotensyjnym, zawierającym w położeniu P1-P1' jednostki pseudopeptydowe, będące pochodnymi izoleucyny oraz N-metylowaliny" - Artur Wierzbowski

"Ocena fotodegradacji klarytromycyny przy użyciu biotestu MARA" - Anna Martyna Zawisza

"Synteza nowych inhibitorów interakcji białek PEX-14-PEX5, jako związków o potencjalnej aktywności przeciwpasożytniczej" - Magdalena Dziekońska

"Porowate mikrogranule na bazie hydroksyapatytu wapnia jako nośniki wybranych substancji leczniczych" - Mateusz Karasiewicz

"Analiza profili kinetycznych oraz mechanizmów uwalniania 5-fluorouracylu z nośników hydrożelowych" - Kamil Koronowski

"Synteza peptydu cyklicznego, analogu sekwencji PTS1." - Aleksandra Biłant

"Kompozyty hydroksyapatyt/biopolimer jako potencjalne nośniki substancji leczniczej. Synteza, charakterystyka
i badanie uwalniania leku modelowego." - Aleksandra Pruszkowska 

"Przegląd literaturowy właściwości leczniczych owoców Lycium barbarum oraz wpływ wyizolowanej z nich frakcji polisacharydowej na sekrecję cytokin przez ludzkie monocyty i neutrofile." - Marta Walasek, Monika E. Czerwińska

"Badanie obecności i lekowrażliwości bakterii z rodzaju Staphylococcus na ekranach dotykowych różnych urządzeń do użytku indywidualnego i publicznego" - Zuzanna Czekajewska

"Poszukiwanie nowych zastosowań dla fluorowych pochodnych izoselenotiocyjanianów na modelu in vitro potrójnie negatywnego raka piersi” - Milena Małecka

"Diagnostyka molekularna raka piersi" - Katarzyna Czudek

"Ocena zdolności do neuralnego różnicowania mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej (ADSC)" - Klaudia Radoszkiewicz, Anna Figiel-Dąbrowska, Anna Sarnowska

"Analiza częstości występowania i poziomu przeciwciał poszczepiennych skierowanych przeciwko wirusowi odry (MeV) u osób zakażonych HIV-1" - Monika Słomka

"Ocena użyteczności wskaźnika anizocytozy RDW u pacjentów z pierwotną i wtórną nadczynnością przytarczyc" - Magdalena Senczyszyn

"Ocena ekspresji metaloproteinazy 9 w blaszkach miażdżycowych" - Maciej Matuszewski

"Rola kinaz fosfatydyloinozytolu klasy I w powstawaniu zewnątrzkomórkowych sieci neutrofilowych" - Zuzanna Homoncik

"Przydatnośd testu cytometrycznego do oceny żywotności i liczby bakterii nieprzetrwalnikujących. Dostosowanie metody do oceny przetrwalników bakteryjnych i grzybów" - Edyta Ochnik

"Wpływ kapsaicyny na krótkotrwałe epizody epileptyczne w neuronach piramidowych kory przedczołowej" - Magdalena Bondziul