Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Program ubezpieczenia Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2018/2019
Dziekanat WF 12.10.2018

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu program ubezpieczenia Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2018/2019

BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE Z GOTHAER TU S.A.

W programie dostępne są następujące warianty ubezpieczenia:

1. NNW; składka 50 zł

2. NNW + HIV, HBV, HCV; składka 85 zł

3. NNW + HIV, HBV, HCV + OC w życiu prywatnym; składka 95 zł

4. OC medyczne na terenie RP + ochrona prawna; składka 40 zł

5. OC medyczne na terenie EU i krajów śródziemnomorskich + ochrona prawna; składka 65 zł

6. OC medyczne na terenie Całego Świata + ochrona prawna; składka 70 zł


Aby ubezpieczyć się od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. należy złożyć deklarację oraz opłacić składkę do 15 listopada 2018r. – decyduje data wpływu składki. Opłacenie składki po 15 listopada 2018r. zapewnia ochronę ubezpieczeniową od daty wpływu składki na konto do dnia 30 września 2019r.


Ubezpieczenia zawierane są on-line na: https://wum.merydian.pl/

Wszystkie informacje o programie dostępne są na: https://wum.merydian.pl/

INAUGURACJA roku akademickiego 2018/2019
Dziekanat WF 01.10.2018

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

odbędzie  się  02.10.2018 roku (wtorek) o godz. 10.00

w  Auli Wykładowej  im. Prof. Janusza Piekarczyka

w Centrum Dydaktycznym WUM, ul. Księcia Trojdena 2a.

Obecność  studentów  I roku kierunku farmacja  oraz  kierunku analityka  medyczna obowiązkowa.

Prosimy  o  wcześniejsze  przybycie do godz. 9.45 oraz  zajęcie  miejsc  w  Auli.

Uwaga!  Obowiązuje  strój  galowy oraz szatnia na okrycie wierzchnie.

Dzień 2 października 2018r. jest dniem rektorskim dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

dla pozostałych lat studiów od 9.00 do 13.00 ogłoszone zostały godziny rektorskie.

Sobota AKADEMICKA
Dziekanat WF 13.09.2018

15 września br. w Wydziale Spraw Cudzoziemców odbędzie się wydarzenie ,,Sobota AKADEMICKA", w ramach którego cudzoziemcy podejmujący lub kontynuujący studia wyższe w Polsce będą mogli, po wcześniejszym zgłoszeniu i rezerwacji wizyty, złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Zapraszamy na fakultety pod patronatem Prorektor do spraw Studenckich i Kształcenia prof. dr hab. n. med. Barbary Górnickiej w roku akademickim 2018/2019
Dziekanat WF 31.08.2018

 

 

nazwa fakultetu

liczba godz.

ECTS

uwagi

Jeszcze więcej

30

2

zajęcia w Galerii Wystawa

Budowanie zespołu i praca zespołowa w praktyce

30

2

tylko dla studentów dwóch ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich:
5 i 6 rok jednolite studia magisterskie (lekarski),
4 i 5 rok jednolite studia magisterskie (fizjoterapia),
2 i 3 rok studia I stopnia (pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, logopedia, dietetyka, zdrowie publiczne, audiofonologia, ratownictwo medyczne),
1 i 2 rok studia II stopnia (pielęgniarstwo, położnictwo, elektroradiologia, położnictwo, logopedia dietetyka, zdrowie publiczne, fizjoterapia)

Jak konstruktywnie radzić sobie z konfliktem

30

2

Komunikacja werbalna i niewerbalna

32

2

Profilaktyka wypalenia zawodowego

30

2

Rozmowy o życiu i śmierci

30

2

Stres w pracy pracowników medycznych

30

2

Teoria i praktyka zarządzania czasem i skutecznego realizowania zadań

30

2

Zasoby psychospołeczne w rozwoju kompetencji miękkich-diagnoza

30

2

 

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne na stronie

www.bodp.wum.edu.pl/fakultety.php

 

 

Zapraszamy na fakultety organizowane przez Uniwersytet Warszawski dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2018/2019 (semestr zimowy)
Dziekanat WF 31.08.2018

 

nazwa fakultetu

liczba godz.

ECTS

WYDZIAŁ BIOLOGII

Histologia zwierząt

30,00

2,00

Immunoparazytologia

30+60

6,00

Komórki macierzyste

30,00

2,00

Neuroendokrynoimmunologia w medycynie

30,00

2,00

Patogeneza chorób pasożytniczych

30,00

2,00

Biologia rozwoju zwierząt D

30+60

6,00

Embriologia eksperymentalna ssaków

60,00

6,00

Zarodki i zarodkowe komórki macierzyste zwierząt

90,00

6,00

Fizjologia bakterii

30,00

2,00

Mikrobiologia

30,00

2,00

Mikrobiologia środowisk

30,00

2,00

Molekularne podstawy bakteryjnej patogenezy

30,00

2,00

Ruchome elementy genetyczne bakterii

30,00

2,00

Wirusologia lekarska

30,00

2,00

Biochemiczne podstawy chorób metabolicznych

30,00

2,00

Biologia molekularna

30,00

2,00

Enzymologia

30,00

2,00

Medyczne aspekty regulacji metabolizmu

15+75

6,00

Genetyka człowieka

30+60

6,00

Molekularne techniki analizy RNA

30,00

2,00

WYDZIAŁ CHEMII

Zaawansowane techniki spektroskopii w podczerwieni

15

1,5

Analiza widm

15

1,5

Wstęp do nanotechnologii

15

1,5

Zastosowanie enzymów w syntezie organicznej

15

1,5

Modelowanie w chemii organicznej - laboratorium

30

3

Spektroskopia NMR w chemii

30

3

WYDZIAŁ FIZYKI

Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych

48

4

Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych

72

5

Biologia molekularna z genetyką cz. I

30

2,5

Chemia medyczna i podstawy projektowania leków

45

3,5

Analiza sygnałów

60

4

Obrazowanie medyczne

60

5

Metody izotopowe i chemia radiofarmaceutyków

30

2,5

Dozymetria

60

5

Pracownia EEG

120

9

Elektrodynamika dla neuroinformatyków

60

6

Planowanie radioterapii

75

7,5

Warsztaty z metod terapeutycznych

30

3

Modelowanie komputerowe układu nerwowego

75

7,5

WYDZIAŁ PSYCHOLOGII

Neuropsychologia kliniczna charakterystyka dyscypliny

30

3

Neuropsychologia kliniczna dla początkujących

30

3

Neuropsychologia kliniczna dla początkujących

30

3

DNA i zachowanie

30

4

DNA i zachowanie

30

4

Diagnozowanie zaburzeń ze spektrum autyzmu

30

4

Polski Język Migowy w pracy psychologa

30

4

Współczesne formy rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością

30

4

Podstawowe zagadnienia psychologii uzależnień

30

3

Autyzm u dzieci

30

4

 

 

 

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne są na stronie:

 

http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php

 

Adres strony do rejestracjiwww.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl 

 

Rejestracja na wszystkie fakultety UW dla WUM rozpocznie się 10.09.2018 o godz. 09:00, a zakończy 21.09.2018 o godz. 16:00