Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Coraz bliżej do ogłoszenia Laureatów IV edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych
Dziekanat WF 12.04.2017
STUDENCI V ROKU STUDIÓW KIERUNKU FARMACJA I ANALITYKA MEDYCZNA
Dziekanat WF 30.03.2017

Uprzejmie informujemy, że decyzja Rady Wydziału Farmaceutycznego od roku akademickiego 2016/2017 wprowadzona została  Instrukcja dotycząca wymogów edytorskich i zasad pisania prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 29.03.2017

Informujemy, że 03.04.2017r w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w budynku Wydziału Farmaceutycznego w godzinach 09.30-14.00 wydawane będą odpisy dyplomów ukończenia studiów dla osób, które ukończyły praktykę do 31.03.2017.
Przy odbiorze dyplomów należy dostarczyć: dziennik praktyk, kartę obiegową, legitymację studencką oraz potwierdzenie opłaty za dyplom.
Osoby, które nie odbiorą odpisów  dyplomów dniu 03.04.2017r. mogą odebrać je
w późniejszym terminie w Dziekanacie w godzinach obsługi studentów.

DODATKOWA REKRUTACJA - STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ 2017/2018
Dziekanat WF 27.03.2017

W związku z podpisaniem nowych umów bilateralnych z uczelniami europejskimi oraz wolnymi miejscami do niektórych uczelni partnerskich ogłaszamy dodatkową rekrutację dla studentów chętnych do udziału w Programie Erasmus+ STUDIA w roku akademickim 2017/2018.

Termin zgłaszania dokumentów aplikacyjnych:  od 28 marca do 12 kwietnia 2017r.

Zasady aplikacji:

Zainteresowani studenci proszeni są o złożenie kwestionariusza zgłoszeniowego (pobierz w formacie RTF) na stypendium zagraniczne do Działu Współpracy z Zagranicą - Rektorat WUM, pokój 619.

Przed złożeniem kwestionariusza (w 2 egzemplarzach - oryginał oraz kopia) należy udać się do swojego Dziekanatu i uzyskać potwierdzenie zgodności wyliczonej średniej na 1 stronie kwestionariusza (pieczątka i podpis pracownika Dziekanatu). Do kwestionariusza należy dołączyć potwierdzenie udziału w kole naukowym oraz potwierdzenie znajomości jęz. obcego.

Lista dostępnych miejsc wyjazdu na studia

ZAPRASZAMY!

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 23.03.2017

W celu odebrania Odpisu Dyplomu Ukończenia Studiów studenci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego niżej wymienione dokumenty:

1.       Dziennik Praktyk

- wpisana informacja o zrealizowaniu programu 6-miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej przez opiekuna w aptece

- wpisane uzyskanie zaliczenie praktyki przez opiekuna stażu z Zakładu Farmacji Stosowanej

       2. Uzupełniona Karta Obiegowa (dostępna na stronie)

       3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom na Nr konta 78 1240 6960 6325 2000 0000 0000

- dyplom w  jęz. polskim – 60 zł.

- dyplom w jęz. obcym – 40 zł.

      4. Legitymacje studencka