Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Głosujemy na projekt "Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna" !!!!!!!!
Dziekanat WF 21.12.2018

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zaprasza wszystkich pracowników i studentów naszej Uczelni do głosowania na inicjatywę Fundacji "Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna", złożoną w konkursie na najlepszą prospołeczną inicjatywę w programie PZU Pomoc to Moc.

Celem projektu Fundacji jest poprawa psychospołecznego funkcjonowania studentów w środowisku rodzinnym i akademickim oraz zapobieganie problemom psychopatologicznym.

Projekt obejmuje działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego i prewencji problemów psychologicznych studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM), zawierające: kampanię w mediach społecznościowych i na terenie kampusu, poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną, coachingu oraz konsultacje seksuologiczne i psychiatryczne.

Dane z wielu krajów wskazują na wysoki poziom problemów psychologicznych wśród studentów. Najczęstsze to wysoki poziom stresu i lęku, depresja, występowanie myśli samobójczych, zaburzenia seksualne oraz zaburzenia osobowości. Na WUM ponad 25% studentów często lub prawie cały czas czuje się samotnie. Wskazuje to na wysokie zapotrzebowanie na wsparcie w optymalnym zmaganiu się ze studiowaniem.

Głosujcie na stronie: https://pomoctomoc.pzu.pl/node/704

Wystarczy kliknąć na serduszko przy projekcie!

Głosowanie będzie trwało tylko miesiąc, dlatego warto zjednoczyć siły!

XI KONFERENCJA NAUKOWA
katarzyna.stańczyk 29.11.2018

Szanowni Państwo,

W imieniu własnym oraz Kolegium Dziekańskiego serdecznie zapraszam wszystkich pracowników Wydziału Farmaceutycznego na naszą coroczną
XI Konferencj
ę Naukową, która odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 9.00
w Auli B Centrum Dydaktycznego.

Wyjątkowy charakter spotkania podkreśli nadanie tytułu Doktora Honoris Causa
Panu Profesorowi Matthiasowi Melzigowi.

W tym dniu odwołuję wszystkie zajęcia dydaktyczne, licząc na obecność Państwa
i uczestników studiów doktoranckich oraz zapraszam na nasz
ą uroczystość wszystkich studentów chcących aktywnie uczestniczyć w życiu Naszej Alma Mater.

 

Serdecznie zapraszam

 

Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 21.11.2018

Uprzejmie prosimy o dostarczeniu do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego Ankiety osiągnięć studenta. Składanie ankiety jest nieobowiązkowe. Osoby kończące praktykę we wcześniejszym terminie tj. grudzień 2018r. prosimy o przedłożenie w/w ankiety najpóźniej do 07 grudnia 2018r., pozostałe osoby do 11 stycznia 2019r. Ankiety osiągnięć należy dostarczyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (spis osiągnięć w edytowalnej wersji przesłać na adres malgorzata.pyzel@wum.edu.pl). Ankieta jest dostępna pod adresem: https://wf.wum.edu.pl/dziekanat/do-pobrania.

Program ubezpieczenia Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2018/2019
Dziekanat WF 12.10.2018

Szanowni Państwo,

przedstawiamy Państwu program ubezpieczenia Studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na rok akademicki 2018/2019

BEZPIECZNE ŻYCIE STUDENCKIE Z GOTHAER TU S.A.

W programie dostępne są następujące warianty ubezpieczenia:

1. NNW; składka 50 zł

2. NNW + HIV, HBV, HCV; składka 85 zł

3. NNW + HIV, HBV, HCV + OC w życiu prywatnym; składka 95 zł

4. OC medyczne na terenie RP + ochrona prawna; składka 40 zł

5. OC medyczne na terenie EU i krajów śródziemnomorskich + ochrona prawna; składka 65 zł

6. OC medyczne na terenie Całego Świata + ochrona prawna; składka 70 zł


Aby ubezpieczyć się od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. należy złożyć deklarację oraz opłacić składkę do 15 listopada 2018r. – decyduje data wpływu składki. Opłacenie składki po 15 listopada 2018r. zapewnia ochronę ubezpieczeniową od daty wpływu składki na konto do dnia 30 września 2019r.


Ubezpieczenia zawierane są on-line na: https://wum.merydian.pl/

Wszystkie informacje o programie dostępne są na: https://wum.merydian.pl/

INAUGURACJA roku akademickiego 2018/2019
Dziekanat WF 01.10.2018

Uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

odbędzie  się  02.10.2018 roku (wtorek) o godz. 10.00

w  Auli Wykładowej  im. Prof. Janusza Piekarczyka

w Centrum Dydaktycznym WUM, ul. Księcia Trojdena 2a.

Obecność  studentów  I roku kierunku farmacja  oraz  kierunku analityka  medyczna obowiązkowa.

Prosimy  o  wcześniejsze  przybycie do godz. 9.45 oraz  zajęcie  miejsc  w  Auli.

Uwaga!  Obowiązuje  strój  galowy oraz szatnia na okrycie wierzchnie.

Dzień 2 października 2018r. jest dniem rektorskim dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

dla pozostałych lat studiów od 9.00 do 13.00 ogłoszone zostały godziny rektorskie.