Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Wykład Pana Profesora Mariusza Ratajczaka
Dziekanat WF 05.06.2017

Uprzejmie zapraszamy na wykład Pana Profesora Mariusza Ratajczaka pt.: „Opracowanie nowych strategii przyspieszających procesy wszczepiania się krwiotwórczych komórek macierzystych”, który będzie się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dnia 9 czerwca br. o godz. 18.00. Wykład będzie miał na celu (poza elementem dydaktycznym) zaoferowanie studentom ostatniego roku studiów magisterskich, magistrom i doktorom pracy przy omawianym projekcie.

WEBINARIUM DLA NAUKOWCÓW I STUDENTÓW
Dziekanat WF 12.05.2017

Chcielibyśmy poinformować o WEBINARIUM DLA NAUKOWCÓW I STUDENTÓW (CHEMIKÓW I NAUKI POKREWNE), które odbędzie się w dniu 19 MAJA 2017 O GODZINIE 12.00-13.00.

Tematem webinarium będzie baza REAXYS, a w szczególności jej nowy, bardziej intuicyjny interfejs, ułatwiający wyszukiwanie i skracający jego czas.

Coraz bliżej do ogłoszenia Laureatów IV edycji Konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych
Dziekanat WF 12.04.2017
STUDENCI V ROKU STUDIÓW KIERUNKU FARMACJA I ANALITYKA MEDYCZNA
Dziekanat WF 30.03.2017

Uprzejmie informujemy, że decyzja Rady Wydziału Farmaceutycznego od roku akademickiego 2016/2017 wprowadzona została  Instrukcja dotycząca wymogów edytorskich i zasad pisania prac magisterskich wykonywanych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 29.03.2017

Informujemy, że 03.04.2017r w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w budynku Wydziału Farmaceutycznego w godzinach 09.30-14.00 wydawane będą odpisy dyplomów ukończenia studiów dla osób, które ukończyły praktykę do 31.03.2017.
Przy odbiorze dyplomów należy dostarczyć: dziennik praktyk, kartę obiegową, legitymację studencką oraz potwierdzenie opłaty za dyplom.
Osoby, które nie odbiorą odpisów  dyplomów dniu 03.04.2017r. mogą odebrać je
w późniejszym terminie w Dziekanacie w godzinach obsługi studentów.