Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Wrześniowe terminy egzaminów dyplomowych na kierunku farmacja
Dziekanat WF 11.07.2016

Uprzejmie informujemy, że wrześniowe egzaminy dyplomowe na kierunku farmacja odbędą się w dwóch terminach;

w dniu 5 września 2016 r.  i w dniu 29 września 2016 r. w godzinach 9:00 – 12:30.

Rezerwacji terminu dokonuje opiekun naukowy pracy magisterskiej lub magistrant w Dziekanacie p.010. Magistranci samodzielnie rezerwujący termin egzaminu dyplomowego zobligowani są do wcześniejszego uzgodnienia go z Promotorem i Recenzentem. Jeżeli w tym samym dniu planowane są egzaminy dyplomowe kilku studentów wykonujących prace magisterskie w tej samej jednostce organizacyjnej, wskazane jest dokonanie dla nich rezerwacji następujących po sobie godzin rozpoczęcia egzaminów.

Podstawowe informacje dotyczące egzaminów dyplomowych na kierunku farmacja dostępne są na stronie Wirtualnego Dziekanatu w zakładce Do pobrania https://wf.wum.edu.pl/dziekanat/do-pobrania

PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI
katarzyna.stańczyk 04.07.2016

Studenci ubiegający się o przeniesienie z innej uczelni 
na Wydział Farmaceutyczny WUM zobowiązani są 
złożyć w Dziekanacie dokumenty:

  1. Wniosek  o przeniesienie (wzór poniżej)
  2. Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS, z podpisem dziekana) lub wypis z indeksu
  3. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów i liczbę punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia.


Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego od 01.08.2017r.

 ul. Banacha 1 Warszawa pokój  07 w godz. 10.00-14.00

Egzaminy dyplomowe na kierunku farmacja w roku akademickim 2015/2016
Dziekanat WF 09.05.2016

Egzaminy dyplomowe na kierunku farmacja

w roku akademickim 2015/2016 planowane są w terminach 
1 - 30 czerwca 2016 r.

 

Magistranci samodzielnie rezerwujący termin egzaminu dyplomowego zobligowani są do wcześniejszego uzgodnienia go z Promotorem i Recenzentem.

Zapisy prowadzone są w Dziekanacie p.010 od dnia 10 maja 2016 r.

  

Dokumenty wymagane przy dopuszczeniu studenta
do egzaminu dyplomowego należy składać 10 dni

przed zaplanowanym terminem.

 

Po sprawdzeniu pracy dyplomowej w systemie Plagiat.pl

Dziekanat wystawia skierowanie pracy do recenzji,

które wraz z dodatkowym, drukowanym egzemplarzem pracy student(ka) dostarcza Recenzentowi.

 

Do egzaminu dyplomowego student(ka) może przystąpić

pod warunkiem złożenia w Dziekanacie

kompletu wymaganych dokumentów,

uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji pracy

w systemie Plagiat.pl oraz pozytywnej oceny recenzenta.

Szanowni Państwo!
Dziekanat WF 18.04.2016

Koło Naukowe Genetyki oraz Koło Studentów Biotechnologii „Mygen” działające na Uniwersytecie Jagiellońskim mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w II Studenckiej Konferencji Genetycznej „Genomica”

 Konferencja obejmuje szeroko pojętą genetykę, zarówno na poziomie pojedynczych osobników, jak i całych populacji.

Zaproszenie skierowane jest do studentów i doktorantów z kierunków przyrodniczych i ścisłych, którzy chcą podzielić się wynikami swoich badań lub zreferować wybrane zagadnienia.

 Konferencja odbędzie się 20 i 21 maja 2016r. w Krakowie, w budynku Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gronostajowej 9.

 Zgłoszenia uczestników czynnych (wystąpienie/ poster) wraz z abstraktem i oświadczeniem opiekuna naukowego będą przyjmowane do 21 kwietnia 2016 r. Formatka abstraktu oraz wzór oświadczenia dostępne są w załączniku. O zakwalifikowaniu zgłoszenia uczestnicy zostaną poinformowani do 30 kwietnia. Zgłoszenia uczestników biernych będą przyjmowane do 29 kwietnia 2016 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji i ewentualnej odmowy przyjęcia nadesłanych zgłoszeń.

 Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 50 zł i zapewnia uzyskanie pakietu konferencyjnego w skład którego wchodzą materiały konferencyjne, przerwy kawowe, książka abstraktów i obiad (sobota).

 W ramach nagród za najlepsze postery/ prezentacje przewidziane są ATRAKCYJNE NAGRODY, w tym czytniki eBooków oraz książki o tematyce związanej z genetyką.

 W planie konferencji IMPREZA INTEGRACYJNA w jednym z krakowskich klubów!

 Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://genomica2016.wordpress.com/ . Na stronie tej znajduje się więcej informacji o konferencji i organizatorach, tam również będą pojawiać się bieżące informacje dla uczestników.

 Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres  genomica.uj@gmail.com

 Zapraszamy również na Facebooka: https://www.facebook.com/genomica2015/?fref=ts

 Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia w Krakowie!

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego II Studenckiej Konferencji Genetycznej „Genomica”

 Natalia Pydyn

 

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 31.03.2016

W celu uzyskania Odpisów dyplomów ukończenia studiów, studenci muszą złożyć uzupełnioną Kartę obiegową. Pozycja 14 Dziekanat rozliczana jest w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w pokoju 06 niski parter u Pani Anny Artymiuk. W związku z powyższym prosimy wszystkich studentów o sprawdzenie czy widnieje w ich Kartach w/w pozycja. W przypadku braku pozycji 14 Dziekanat prosimy o jej dopisanie i uzyskanie wpisu rozliczającego studenta z Dziekanatem.