Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Zarządzenie nr 53/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017
Dziekanat WF 11.07.2016

Uprzejmie informujemy, że Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  wydał zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia prowadzone w języku angielskim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017 dostępne pod adresem https://www.wum.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-z-2016-r

Zarządzenie nr 52/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 7 lipca w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017
Dziekanat WF 11.07.2016

Uprzejmie informujemy, że Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  wydał zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017 dostępne pod adresem https://www.wum.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-z-2016-r

Wrześniowe terminy egzaminów dyplomowych na kierunku farmacja
Dziekanat WF 11.07.2016

Uprzejmie informujemy, że wrześniowe egzaminy dyplomowe na kierunku farmacja odbędą się w dwóch terminach;

w dniu 5 września 2016 r.  i w dniu 29 września 2016 r. w godzinach 9:00 – 12:30.

Rezerwacji terminu dokonuje opiekun naukowy pracy magisterskiej lub magistrant w Dziekanacie p.010. Magistranci samodzielnie rezerwujący termin egzaminu dyplomowego zobligowani są do wcześniejszego uzgodnienia go z Promotorem i Recenzentem. Jeżeli w tym samym dniu planowane są egzaminy dyplomowe kilku studentów wykonujących prace magisterskie w tej samej jednostce organizacyjnej, wskazane jest dokonanie dla nich rezerwacji następujących po sobie godzin rozpoczęcia egzaminów.

Podstawowe informacje dotyczące egzaminów dyplomowych na kierunku farmacja dostępne są na stronie Wirtualnego Dziekanatu w zakładce Do pobrania https://wf.wum.edu.pl/dziekanat/do-pobrania

PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI
katarzyna.stańczyk 04.07.2016

Studenci ubiegający się o przeniesienie z innej uczelni 
na Wydział Farmaceutyczny WUM zobowiązani są 
złożyć w Dziekanacie dokumenty:

  1. Wniosek  o przeniesienie (wzór poniżej)
  2. Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS, z podpisem dziekana) lub wypis z indeksu
  3. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów i liczbę punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia.


Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego od 01.08.2017r.

 ul. Banacha 1 Warszawa pokój  07 w godz. 10.00-14.00

Egzaminy dyplomowe na kierunku farmacja w roku akademickim 2015/2016
Dziekanat WF 09.05.2016

Egzaminy dyplomowe na kierunku farmacja

w roku akademickim 2015/2016 planowane są w terminach 
1 - 30 czerwca 2016 r.

 

Magistranci samodzielnie rezerwujący termin egzaminu dyplomowego zobligowani są do wcześniejszego uzgodnienia go z Promotorem i Recenzentem.

Zapisy prowadzone są w Dziekanacie p.010 od dnia 10 maja 2016 r.

  

Dokumenty wymagane przy dopuszczeniu studenta
do egzaminu dyplomowego należy składać 10 dni

przed zaplanowanym terminem.

 

Po sprawdzeniu pracy dyplomowej w systemie Plagiat.pl

Dziekanat wystawia skierowanie pracy do recenzji,

które wraz z dodatkowym, drukowanym egzemplarzem pracy student(ka) dostarcza Recenzentowi.

 

Do egzaminu dyplomowego student(ka) może przystąpić

pod warunkiem złożenia w Dziekanacie

kompletu wymaganych dokumentów,

uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji pracy

w systemie Plagiat.pl oraz pozytywnej oceny recenzenta.