Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 31.03.2016

Informujemy, że 01.04.2016r w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w budynku Wydziału Farmaceutycznego w godzinach 10.00-14.00 wydawane będą odpisy dyplomów ukończenia studiów dla osób, które ukończyły praktykę do 31.03.2016.
Przy odbiorze dyplomów należy dostarczyć: dziennik praktyk, kartę obiegową, legitymację studencką oraz potwierdzenie opłaty za dyplom (szczegółowe informację dostępne w ogłoszeniu poniżej).
Osoby, które nie odbiorą odpisów  dyplomów dniu 01.4.2016r. mogą odebrać je
w późniejszym terminie w Dziekanacie w godzinach obsługi studentów.

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 29.03.2016

 

W celu odebrania Odpisu Dyplomu Ukończenia Studiów studenci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego niżej wymienione dokumenty:

1.       Dziennik Praktyk

- wpisana informacja o zrealizowaniu programu 6-miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej przez opiekuna w aptece

- wpisane uzyskanie zaliczenie praktyki przez opiekuna stażu z Zakładu Farmacji Stosowanej

       2. Uzupełniona Karta Obiegowa (dostępna na stronie)

       3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom na Nr konta 78 1240 6960 6325 2000 0000 0000

- dyplom w  jęz. polskim – 60 zł.

- dyplom w jęz. obcym – 40 zł.

      4. Legitymacje studencka

Wykaz wolnych tematów i miejsc na wykonanie prac magisterskich dla kierunku farmacja w roku akademickim 2016/2017
Dziekanat WF 23.03.2016

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 25 marca 2016 r. upływa termin zapisów na wykonanie prac magisterskich. Po w/w dacie sudenci, którzy nie donanali wyboru tematu pracy magisterskiej, decyzją Pani Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych zostaną przypisani do jednostek, w których pozostały wolne miejsca.
Zakład Bioanalizy i Analizy Leków proponuje studentom wykonanie w roku akademickim 2016/2017, pod kierunkiem Pani Prof. PAN dr hab. Iwony Arabas, pracy magisterskiej z historii farmacji nt. Przemysł farmaceutyczny w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach Wiadomości Farmaceutycznych.

Zaiteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu pokój 010

UROCZYSTA PROMOCJA MAGISTRÓW FARMACJI ORAZ MAGISTRÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ, DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH NAUK FARMACEUTYCZNYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Dziekanat WF 18.03.2016

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

&

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM

mają zaszczyt zaprosić na

 

uroczystą promocję magistrów farmacji

oraz magistrów analityki medycznej,

doktorów i doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych

w roku 2016

 

Uroczystość odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 r. (sobota)

o godz. 1100 w sali Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II

Fundacji Carroll - Porczyńskich w Warszawie, pl. Bankowy 1

 

Absolwenci proszeni są o przybycie, przebranie w togi

oraz zajęcie miejsc do godz. 1030

 

Doktorzy i Doktorzy Habilitowani

promowani podczas uroczystości występują w togach.

 

Nowy temat pracy magisterskiej dla studentów kierunku farmacja w roku akademickim 2016/2017
Dziekanat WF 14.03.2016

Zakład Bioanalizy i Analizy Leków proponuje studentom wykonanie w roku akademickim 2016/2017, pod kierunkiem Pani Prof. PAN dr hab. Iwony Arabas, pracy magisterskiej z historii farmacji nt. Przemysł farmaceutyczny w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach Wiadomości Farmaceutycznych.

Zaiteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu pokój 010.