Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 31.03.2016

W celu uzyskania Odpisów dyplomów ukończenia studiów, studenci muszą złożyć uzupełnioną Kartę obiegową. Pozycja 14 Dziekanat rozliczana jest w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w pokoju 06 niski parter u Pani Anny Artymiuk. W związku z powyższym prosimy wszystkich studentów o sprawdzenie czy widnieje w ich Kartach w/w pozycja. W przypadku braku pozycji 14 Dziekanat prosimy o jej dopisanie i uzyskanie wpisu rozliczającego studenta z Dziekanatem.

Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 31.03.2016

Informujemy, że 01.04.2016r w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w budynku Wydziału Farmaceutycznego w godzinach 10.00-14.00 wydawane będą odpisy dyplomów ukończenia studiów dla osób, które ukończyły praktykę do 31.03.2016.
Przy odbiorze dyplomów należy dostarczyć: dziennik praktyk, kartę obiegową, legitymację studencką oraz potwierdzenie opłaty za dyplom (szczegółowe informację dostępne w ogłoszeniu poniżej).
Osoby, które nie odbiorą odpisów  dyplomów dniu 01.4.2016r. mogą odebrać je
w późniejszym terminie w Dziekanacie w godzinach obsługi studentów.

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 29.03.2016

 

W celu odebrania Odpisu Dyplomu Ukończenia Studiów studenci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego niżej wymienione dokumenty:

1.       Dziennik Praktyk

- wpisana informacja o zrealizowaniu programu 6-miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej przez opiekuna w aptece

- wpisane uzyskanie zaliczenie praktyki przez opiekuna stażu z Zakładu Farmacji Stosowanej

       2. Uzupełniona Karta Obiegowa (dostępna na stronie)

       3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom na Nr konta 78 1240 6960 6325 2000 0000 0000

- dyplom w  jęz. polskim – 60 zł.

- dyplom w jęz. obcym – 40 zł.

      4. Legitymacje studencka

Wykaz wolnych tematów i miejsc na wykonanie prac magisterskich dla kierunku farmacja w roku akademickim 2016/2017
Dziekanat WF 23.03.2016

Uprzejmie przypominamy, że w dniu 25 marca 2016 r. upływa termin zapisów na wykonanie prac magisterskich. Po w/w dacie sudenci, którzy nie donanali wyboru tematu pracy magisterskiej, decyzją Pani Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych zostaną przypisani do jednostek, w których pozostały wolne miejsca.
Zakład Bioanalizy i Analizy Leków proponuje studentom wykonanie w roku akademickim 2016/2017, pod kierunkiem Pani Prof. PAN dr hab. Iwony Arabas, pracy magisterskiej z historii farmacji nt. Przemysł farmaceutyczny w dwudziestoleciu międzywojennym na łamach Wiadomości Farmaceutycznych.

Zaiteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Dziekanatu pokój 010

UROCZYSTA PROMOCJA MAGISTRÓW FARMACJI ORAZ MAGISTRÓW ANALITYKI MEDYCZNEJ, DOKTORÓW I DOKTORÓW HABILITOWANYCH NAUK FARMACEUTYCZNYCH WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
Dziekanat WF 18.03.2016

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

&

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM

mają zaszczyt zaprosić na

 

uroczystą promocję magistrów farmacji

oraz magistrów analityki medycznej,

doktorów i doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych

w roku 2016

 

Uroczystość odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2016 r. (sobota)

o godz. 1100 w sali Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II

Fundacji Carroll - Porczyńskich w Warszawie, pl. Bankowy 1

 

Absolwenci proszeni są o przybycie, przebranie w togi

oraz zajęcie miejsc do godz. 1030

 

Doktorzy i Doktorzy Habilitowani

promowani podczas uroczystości występują w togach.