Rada Wydziału Farmaceutycznego

 

Terminy spotkań Rady Wydziału Farmaceutycznego na rok 2018 :
(3 środa miesiąca) 

miesiąc

dzień

 

miesiąc

dzień

styczeń

31

 

      lipiec    11

 

luty  

28

 

sierpień

 

marzec 14 

21

 

wrzesień 

11, 26 

kwiecień

 25 

 

październik

17, 24

maj

      23

    

 listopad 14, 21

czerwiec

6,20 

 

grudzień   12


Skład Rady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Kadencja 2016-2020

Prof. dr hab. Piotr Wroczyński - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej   Prof. dr hab. Grażyna  Nowicka - Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej         

Dr hab. Joanna Kolmas - Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Dr hab. Marcin Sobczak - Prodziekan ds. Nauki

Dr hab. Piotr Luliński - Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju
Prof. dr hab. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii   

Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek                 

Prof. dr hab. Bożenna Gutkowska                          

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Prof. dr hab. Anna Kiss                                    

Prof. dr hab. Wacław Kołodziejski

Prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska                                                    

Prof. dr hab. Dorota Maciejewska   

Prof. dr hab. Maciej Małecki  

Prof. dr hab. Grzegorz Nałęcz-Jawecki                    

Prof. dr hab. Marek Naruszewicz

Prof. dr hab. Helena Nowak

Prof. dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz                             

Prof. dr hab. Stefan Tyski

Dr hab. Agnieszka Bazylko

Dr hab. Agnieszka Białek

Dr hab. Barbara Bobrowska-Korczak

Dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny
Dr hab. Maciej Dawidowski

Dr hab. Joanna Giebułtowicz
Dr hab. Sebastian Granica 
Dr hab. Ireneusz Grudziński

Dr hab. Tomasz Gubica

Dr hab. Agnieszka Laudy

Dr hab. Barbara Lisowska-Myjak 

Dr hab. Ewa Olędzka 

Dr hab. Kinga Ostrowska

Dr hab. Katarzyna Paradowska

Dr hab. Tomasz Pawiński 

Dr hab. Edyta Pindelska

Dr hab. Dariusz Pisklak

Dr hab. Jakub Piwowarski

Dr hab. Mariusz Sacharczuk

Dr hab. Joanna Stefańska                                     
Dr hab. Piotr Suchocki 

Dr hab. Grażyna Sygitowicz
Dr hab. Katarzyna Sykłowska-Baranek                              

Dr Sławomir Białek             

Dr Marzenna Klimaszewska                                                                   

Dr Zdzisława Stefanowicz

Dr Marzanna Strupińska

Dr Łukasz Szeleszczuk

Dr Monika Zielińska-Pisklak
Mgr Katarzyna Stańczyk                                            
Mgr Grzegorz Ślifirski                                                             

            Studenci:

Mariusz Bochnia  

Bartłomiej Brzozowski

Aleksandra Ciupa                                           
Paweł Czarnowski
Kamil Koronowski                                                                                         
Andrzej Patyra
Aleksandra Wasiak

Izabela Wawer

Aleksandra Wilczak

Piotr Wiszniewski

Agnieszka Zimińska