Szkolenie Podyplomowe w Zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej

UWAGA !!!!!!!

Informacje dla osób realizujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

specjalizację z dziedziny mikrobiologia medyczna

Szanowni Państwo,

W 2017 roku planowane są następujące kursy z programu Państwa specjalizacji:

1/ Aktualne akty prawne w opiece zdrowotnej i ochronie zdrowia związane z chorobami zakaźnymi, zakażeniami i zarażeniami. Promocja zdrowia -  12 - 13 czerwiec 2017 - dokładne informacje dotyczące kursu zostaną Państwu przesłane listownie. Osoby które nie otrzymają koresponndencji proszone są o kontakt z jednostką kształcącą

2/ Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności - ZREALIZOWANY 

3/ Etiologia,obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego -  ZREALIZOWANY

4/ Etiologia,obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu nerwowego wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki - ZREALIZOWANY

5/ Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywołanych bakteriami beztlenowymi - 19 - 23 czerwiec 2017

6/ Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń pasożytniczych - 11-13 wrzesień 2017

7/ Epidemiologia zakażeń szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych - Data realizacji kursu - ZREALIZOWANY

8/ Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków - ZREALIZOWANY