Szkolenie Podyplomowe w Zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej

UWAGA !!!!!!!

Informacje dla osób realizujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

specjalizację z dziedziny mikrobiologia medyczna

Szanowni Państwo,

W 2017 roku planowane są następujące kursy z programu Państwa specjalizacji:

1/ Aktualne akty prawne w opiece zdrowotnej i ochronie zdrowia związane z chorobami zakaźnymi, zakażeniami i zarażeniami. Promocja zdrowia - kurs odbedzie się w jednym z terminów 5-6 lub 12-13 czerwiec 2017 - dokładny termin zostanie określony w późniejszym terminie, po ustaleniu terminu kursu nr 5/, który jest planowany również w czerwcu.

2/ Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności - 6-10 marzec 2017 

3/ Etiologia,obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego -  3-7 kwiecień 2017 

4/ Etiologia,obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu nerwowego wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki - 3-7 kwiecień 2017

!!!!!!!!!!   Kursy 3/ i 4/ będą realizowane w postaci jednego modułu  !!!!!!!!!!!

5/ Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywołanych bakteriami beztlenowymi - 19 - 23 czerwiec 2017

6/ Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń pasożytniczych - 11-13 wrzesień 2017

7/ Epidemiologia zakażeń szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych - Data realizacji kursu - ZREALIZOWANY

8/ Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków - ZREALIZOWANY