Szkolenie Podyplomowe w Zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej

UWAGA !!!!!!!

Informacje dla osób realizujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

specjalizację z dziedziny laboratoryjna diagnostyka medyczna

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiono daty realizacji kursów w 2018 roku.

NAZWA KURSU

DATA REALIZACJI KURSU

Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych

 ZREALIZOWANY

Badania laboratoryjne w stanach nagłych

 ZREALIZOWANY

Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych

 24 - 28.09.2018

Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy

 ZREALIZOWANY

Techniki biologii molekularnej znajdujące zastosowanie wdiagnostyce laboratoryjnej

ZREALIZOWANY

ZREALIZOWANY (II ed)

Badania układu odpornościowego

 17 - 19.09.2018

Organizacja, wprowadzanie i utrzymywanie systemu jakości

 18 - 21.06.2018

Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych

 w 2019

W 2019 roku planowany jest kurs podsumowujący, tym samym Warszawski Uniwersytet Medyczny, kończy realizację kursów objętych programem Państwa specjalizacji. Osoby, które z jakiegoś powodu nie będą mogły uczestniczyć w kursie lub kursach będą musiały indywidualnie realizować te zaległości w innych jednostkach kształcących. 


UWAGA !!!!!!!

Informacje dla osób realizujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

specjalizację z dziedziny mikrobiologia medyczna

Diagności Laboratoryjni realizujący specjalizację z dziedziny mikrobiologa medycza w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którzy z jakiegoś powodu nie mogli być na kursach organizowanych przez jednostkę kształcącą muszą te kursy zdralizować w innych jednostkach kształcących do dnia trwania stażu podstawowego

Każdy Diagnosta który będzie realizował kurs poza WUM powinien o tym fakcie powiadomić jednostkę kształcącą.