Szkolenie Podyplomowe w Zakresie Diagnostyki Laboratoryjnej

UWAGA !!!!!!!

Informacje dla osób realizujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

specjalizację z dziedziny mikrobiologia medyczna

Szanowni Państwo,

W 2017 roku planowane są następujące kursy z programu Państwa specjalizacji:

1/ Aktualne akty prawne w opiece zdrowotnej i ochronie zdrowia związane z chorobami zakaźnymi, zakażeniami i zarażeniami. Promocja zdrowia -  ZREALIZOWANY

2/ Oporność drobnoustrojów na antybiotyki: podstawy teoretyczne, laboratoryjne metody oznaczania wrażliwości szczepów na antybiotyki i chemioterapeutyki, wykrywanie mechanizmów oporności - ZREALIZOWANY 

3/ Etiologia,obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego -  ZREALIZOWANY

4/ Etiologia,obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu nerwowego wywoływanych przez bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki - ZREALIZOWANY

5/ Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń wywołanych bakteriami beztlenowymi - ZREALIZOWANY

6/ Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń pasożytniczych - 11-13 wrzesień 2017

7/ Epidemiologia zakażeń szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych - Data realizacji kursu - ZREALIZOWANY

8/ Mikrobiologiczne bezpieczeństwo leków - ZREALIZOWANY

UWAGA !!!!!!!!

Diagności Laboratoryjni realizujący specjalizację z dziedziny mikrobiologa medycza w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, którzy z jakiegoś powodu nie mogli być na kursach organizowanych przez jednostkę kształcącą muszą te kursy zdralizować w innych jednostkach kształcących do dnia trwania stażu podstawowego. Ostatnim kursem który zostanie zorganizowany w WUM w ramach tej specjalizacji jest kurs "Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń pasożytniczych" w dniach  11-13 wrzesień 2017.

Każdy Diagnosta który będzie realizował kurs poza WUM powinien o tym fakcie powiadomić jednostkę kształcącą.