Studium Kształcenia Podyplomowego Farmaceutów

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi kursy szkolenia ciągłego oraz szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej oraz farmacji szpitalnej.

  • Aby wziąć udział w kursach szkolenia ciągłego należy przysłać (e-mailem, faksem lub pocztą) wypełniony druczek zgłoszenia.
  • Do kształcenia specjalizacyjnego mogą przystąpić osoby posiadające prawo wykonywania zawodu farmaceuty oraz co najmniej roczny staż pracy w zawodzie.

Nabór osób, chcących rozpocząć kształcenie specjalizacyjne, odbywa się każdorazowo po ogłoszeniu terminu jego rozpoczęcia.
Szczegółowe informacje, dotyczące zgłoszenia, zawarte są w „Informacji o naborze na specjalizację…”, która publikowana jest każdorazowo na około miesiąc przed rozpoczęciem rekrutacji.
Ostatecznej kwalifikacji do kształcenia specjalizacyjnego dokonuje Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna.


Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydział Farmaceutyczny WUM
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel./fax.: 22 / 57 20 974

Nr konta bankowego: 44  1160  2202  0000  0003  0813  7584

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje.