Studium Kształcenia Podyplomowego Farmaceutów

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego, na podstawie odpowiednich akredytacji Ministra Zdrowia, prowadzi kursy szkolenia ciągłego oraz szkolenie specjalizacyjne z zakresu farmacji aptecznej oraz farmacji szpitalnej.

  • Aby wziąć udział w kursach szkolenia ciągłego należy przysłać (e-mailem, faksem lub pocztą) wypełniony druczek zgłoszenia.

Rozpoczęcie specjalizacji

Przystąpienie do Państwowego Egzaminu SpecjalizacyjnegoStudium Kształcenia Podyplomowego
Wydział Farmaceutyczny WUM
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel./fax.: 22 / 57 20 974

Nr konta bankowego: 44  1160  2202  0000  0003  0813  7584

Poniżej zamieszczamy aktualne informacje.

Ważna informacja dotycząca szkoleń za pomocą internetu !


Adres email do kontaktu : zbigniew.tkaczyk@wum.edu.plKurs szkolenia ciągłego  -  e-learning

     Szanowni Państwo,
     Sytuacja pandemii wirusa SARS-Cov-2 zmusza nas do uruchomienia (zastępczo) szkoleń e-learningowych – także z zakresu szkoleń ciągłych. Na platformie  www.e-learning.wum.edu.pl zamierzamy zamieścić kurs Wybrane aspekty farmakoterapii w czasie ciąży i karmienia piersią. Wykłady prezentowane będą w formie przeglądu slajdów wraz z komentarzem wykładowcy.
     Kurs dostępny będzie dla osób, które wcześniej zgłoszą chęć uczestnictwa. Ukończenie kursu (zaliczenie testu) to uzyskanie 8 punktów edukacyjnych, zagwarantowanych certyfikatem, który zostanie przesłany na e-mailowy adres uczestnika.
     O rozpoczęciu dostępności kursu wszystkie zgłoszone osoby powiadomione zostaną osobnym e-mailem (komunikat taki zamieszczony będzie również na naszej stronie internetowej). Po otrzymaniu e-mailowej informacji o uzyskaniu dostępu do zasobów kursu, konieczne będzie dokonanie opłaty w wysokości 216,- zł, przelewem na nasze konto: 44 1160 2202 0000 0003 0813 7584.
    Prosimy zatem o przysyłanie zgłoszeń (z numerem telefonu) e-mailem na adres:          zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl

===================================================================================

               Farmacja Szpitalna – e-learning – dostępność kursu (zawiadomienie)

     Uprzejmie informujemy, że w dniu 3. listopada 2020 r., od godz.800, na platformie naszej uczelni www.e-learning.wum.edu.pl, udostępniony zostanie kurs nr 5/SP/20 „Postęp w naukach farmaceutycznych i farmakoterapii”(moduł I), przeznaczony dla II roku specjalizacji z Farmacji Szpitalnej, obejmujący 16 godzin wykładowych.
     Każdy farmaceuta otrzymał już e-mailem login i hasło, które będą umożliwiały stały dostęp do kolejnych kursów.
  
Test końcowy zamieszczony jest na stronie internetowej: TESTPORTAL, pod adresem: https://www.testportal.pl/test.html?t=DDXAL95mxnX8 – będzie on aktywny od 9. listopada (od północy) do 20. listopada (do godz. 2330). Czas przeznaczony na rozwiązania testu to 60 minut (dowolna kolejność odpowiedzi na pytania). Wynik testu każdy zdający otrzyma na swój adres e-mailowy, jeśli zostanie on wpisany po uruchomieniu testu.
     Przypominamy, że przystąpienie do testu jest jednocześnie zobowiązaniem do dokonania płatności w wysokości 432,- zł, na konto WUM o numerze: 44 1160 2202 0000 0003 0813 7584 (tytułem: 5/SP/20 oraz imię i nazwisko uczestnika).

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:
Reumatoidalne zapalenie stawów.
Niesteroidowe leki przeciwzapalne i ich zastosowanie w leczeniu chorób reumatycznych.
dr hab. Aleksandra Wisłowska-Stanek (Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM)
Diagnostyka i leczenie boreliozy. Kleszczowe zapalenie mózgu.
dr Piotr Kajfasz (Ośrodek Medyczny Służby Zagranicznej MSZ)
Reakcje nadwrażliwości na leki.
dr Sławomir Białek (Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej WUM)
Farmakoterapia wieku podeszłego.
mgr Anna de Corde (Zakład Farmakodynamiki WUM)
Farmakoterapia chorób oczu.
dr Joanna Ciszewska (Katedra Okulistyki WUM)
Leki przeciwwirusowe.
dr Agnieszka Kowalczyk (Zakład Farmakodynamiki WUM)
====================================================================================

            Farmacja Apteczna – e-learning – dostępność kursu (zawiadomienie)

     Uprzejmie informujemy, że w dniach od  6. listopada 2020 r., od godz.800 do 30. listopada do godz.900, na platformie www.e-learning.wum.edu.pl, udostępniony będzie kurs nr 11/A/20 „Opieka farmaceutyczna”(moduł V), przeznaczony dla II roku specjalizacji z Farmacji Apetecznej, obejmujący 27 godzin wykładowych. 

     Przypominamy, że przystąpienie do testu jest jednocześnie zobowiązaniem do dokonania płatności w wysokości 729,- zł, na konto WUM o numerze: 44 1160 2202 0000 0003 0813 7584 (tytułem: 11/A/20 oraz imię i nazwisko uczestnika).

W ramach kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

Plan opieki farmaceutycznej w nadciśnieniu tętniczym
- dr n. farm. Anna Dworakowska,
Bezpieczeństwo stosowania suplementów diet,
Rola nieprawidłowego żywienia w etiologii powstawania chorób
- dr n. farm. Magdalena Makarewicz-Wujec,
Pacjent kaszlący – doradzanie w procesie samoleczenia,
Otyłość – problem kliniczny
- prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska ,
Opieka farmaceutyczna nad pacjentem geriatrycznym w wybranych chorobach,
Farmakoterapia diabetologiczna w świetle najnowszych zaleceń
- prof. dr hab. Marek Naruszewicz,
Problemy lekowe
- dr n. farm. Edyta Czepielewska,
Współczesne poglądy na walkę z bólem
mgr farm. Anna de Corde,
Indywidualizacja farmakoterapii uwarunkowana chorobami wątroby i nerek
- mgr farm. Agnieszka Moszczyński.


slawomir.bialek@wum.edu.pl lub zbigniew.tkaczyk@wum.edu.pl


                                                                                                              Studium Kształcenia Podyplomowego
                                                                                                                   Wydział Farmaceutyczny WUM

 Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.