Studia jednolite magisterskie

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzi następujące kierunki (w trybie stacjonarnym):

  • farmacja (5 - letnie jednolite studia magisterskie + 6 miesięczna praktyka w aptece)
  • analityka medyczna (5-letnie jednolite studia magisterskie)
  • DUO OTM Ocena Technologii Medycznych (2 -letnie studia II stopnia uzupełniające studia magisterskie)
Zobacz: 
Farmacja
Zobacz: 
Analityka medyczna