Seminarium wydziałowe 12.03.2019 r.

W dniu 12.03.2019 (wtorek) o godz. 12.15 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Teresa Żołek z Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.:

„Modele teoretyczne w projektowaniu nowych chemoterapeutyków i polimerów imprintowanych oraz analiza parametrów ADMET”

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.