Seminarium wydziałowe 23.01.2019 r.

W dniu 23.01.2019 (środa) o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Patrycja Kleczkowska z Zakładu Farmakodynamiki Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.:

„Synteza i analiza potencjału terapeutycznego hybryd peptydowych o zróżnicowanych
farmakoforach składowych”

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.