Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej

Adres do korespondencji:
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
Pok. 214

Kierownik Zakładu:
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
Tel. 22 572 09 79
adres e-mail   mkw@wum.edu.pl
Fax  22 572 09 85

Pracownicy:

Dr n. farm. Magdalena Makarewicz-Wujec
Adiunkt
Adres e-mail magdalena.wujec@wum.edu.pl
Tel. 22 572 09 41
Fax 22 572 09 85
Dr n. farm. Edyta Czepielewska
Adiunkt
Adres  e-mail  edyta.czepielewska@wum.edu.pl
Tel. 22 572 09 41
Fax 22 572 09 85

Dr n. farm. Anna Piecuch
Adiunkt
Adres  e-mail anna.piecuch@wum.edu.pl
Tel. 22 572 09 41
Fax  22 572 09 85

Mgr farm. Agnieszka Lisowska
Asystent, doktorantka
Adres e-mail agnieszka.lisowska@wum.edu.pl
Tel. 22 572 09 41
Fax 22 572 09 85

Mgr farm. Marta Polkowska
Asystent, doktorantka
Adres e-mail marta.polkowska@wum.edu.pl
Tel. 22 572 09 41
Fax 22 572 09 85

Mgr Aleksandra Składanek
Sekretariat  Zakładu, tel. 22 572 09 81
Adres e-mail      aleksandra.skladanek@wum.edu.pl


Działalność dydaktyczna:

LEKI  POCHODZENIA  NATURALNEGO -  IV rok studiów stacjonarnych -30godzin
WYKŁADY:

 1. Leki pochodzenia naturalnego stosowane w terapii nadwagi i otyłości.
 2. Leki pochodzenia naturalnego stosowane w chorobach układu krążenia.
 3. Leki pochodzenia naturalnego stosowane w chorobach układu pokarmowego ze szczególnym uwzględnieniem zaparć nawykowych.
 4. Leki pochodzenia naturalnego stosowane w chorobach układu oddechowego.
 5. Leki pochodzenia naturalnego stosowane w chorobach układu nerwowego.
 6. Roślinne produkty lecznicze – definicja, legislacja, wymagania.
 7. Zasady rejestracji leków roślinnych w Polsce i wymagania dla leku roślinnego.
 8. Bezpieczeństwo produktów roślinnych leczniczych.
 9. Produkty lecznicze pogranicza.
 10. Rynek produktów pogranicza w Polsce i Europie.

SEMINARIA

 • Dieta jako naturalne źródło potencjalnych składników uzupełniających leczenie.
 • Wskazania do stosowania preparatów uzupełniających niedobory żywieniowe - preparaty w obrocie aptecznym.
 • Biooleje- wskazania terapeutyczne, preparaty w obrocie aptecznym.
 • Odrębności we wskazaniach i dawkowaniu leków pochodzenia roślinnego u pacjentów pediatrycznych i geriatrycznych.  
 • Kosmeceutyki – dermokosmetyki w obrocie aptecznym.
 • Działanie niepożądane leków pochodzenia roślinnego. 
 • Surowce roślinne wykazujące działanie estrogenopodobne i ich zastosowanie w łagodzeniu dolegliwości menopauzalnych.
 • Surowce naturalne jako źródło leków przeciwnowotworowych.
 • Surowce roślinne o działaniu immunomodulacyjnym.


OPIEKA  FARMACEUTYCZNA –V rok studiów stacjonarnych – 60godzin
WYKŁADY

 1. Co to jest opieka farmaceutyczna, regulacje prawne.
 2. Przyczyny występowania i metody zmniejszania częstości występowania działań niepożądanych leków.
 3. Opieka nad pacjentem z nadwagą i otyłością.
 4. Opieka nad pacjentem z cukrzycą.
 5. Bezpieczeństwo stosowania suplementów diety.
 6. Opieka nad pacjentem niewydolnością serca.
 7. Opieka nad pacjentem z przewlekłymi chorobami przewodu pokarmowego.
 8. Pacjent z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
 9. Opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową - terapia bólu.
 10. Ochrona danych osobowych w aptece - GIODO.


SEMINARIA

 1. Problemy lekowe w praktyce aptecznej.  
 2. Rola aptekarza w profilaktyce pierwotnej i wtórnej.
 3. Metody prowadzenia wywiadu i edukacji pacjenta w ramach opieki farmaceutycznej.
 4. Opieka nad pacjentem dermatologicznym.
 5. Problemy pacjentów w zależności od wieku i stanu fizjologicznego (pacjent pediatryczny, kobieta w ciąży i karmiąca).


ĆWICZENIA

 1. Narzędzia psychologiczne w komunikacji z pacjentem i lekarzem ze szczególnym uwzględnieniem postaw etyczno-moralnych.
 2. Wykorzystanie wyrobów medycznych w zespole metabolicznym.
 3. Interakcje pacjent-aptekarz – studium przypadków.
 4. Testy diagnostyczne – edukacja pacjenta.
 5. Doradzanie w samoleczeniu.
 6. Tworzenie planu prowadzenia opieki farmaceutycznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.


FARMAKOTERAPIA  Z  NAUKOWĄ INFORMACJĄ O LEKU  –V rok studiów stacjonarnych – 60godzin

WYKŁADY

 1. Wymagania stawiane źródłom informacji o lekach.
 2. Charakterystyka produktu leczniczego i ulotka informacyjna dla pacjenta.
 3. Farmakoterapia w chorobach przewodu pokarmowego.
 4. Bezpieczeństwo stosowania leków przeciwbólowych.
 5. Farmakoterapia chorób układu oddechowego z uwzględnieniem przeziębień i grypy.
 6. Bezpieczeństwo farmakoterapii w okresie ciąży i karmienia.  
 7. Indywidualizacja farmakoterapii uwarunkowanej wiekiem oraz czynnikami środowiskowymi.
 8. Indywidualizacja farmakoterapii chorób układu krążenia na przykładzie ch.n.s., i HF .
 9. Indywidualizacja farmakoterapii uwarunkowana chorobami alergicznymi lub nieprawidłowymi reakcjami na lek.
 10. Odrębności farmakoterapii u dzieci .
 11. Antykoncepcja i menopauza  zalecane metody terapii, HTZ, OTC, suplementy diety.
 12. Niepowodzenia, błędy farmakoterapii.
 13. Kategorie dostępności produktów leczniczych.
 14. Reklama produktów leczniczych i suplementów diety.
 15. Leki oryginalne i generyczne.

SEMINARIA

 1. Zgłaszanie działań niepożądanych.
 2. Kliniczne metody monitorowania farmakoterapii.
 3. Ocena wiarygodności publikacji o wybranych lekach i metodach farmakoterapii w świetle EBM.  
 4. Kliniczne następstwa interakcji lek-lek, lek-pokarm, lek- alkohol.
 5. Wpływ leków na wyniki badań dodatkowych.
 6. Farmakoterapia chorób układu oddechowego.
 7. Farmakoterapia pacjentów diabetologicznych w świetle najnowszych zaleceń.
 8. Farmakoterapia pacjentów z zaburzeniami  lipidowymi w świetle najnowszych zaleceń.
 9. Lek a kierowanie pojazdami mechanicznymi czy prowadzenie prac na wysokości.
 10. Optymalizacja farmakoterapii z dążeniem do indywidualizacji.

ĆWICZENIA

 1. Wyszukiwanie informacji naukowej o leku – pracowania komputerowa.
 2. Właściwe odczytywanie informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce informacyjnej dla pacjenta.
 3. Interpretacja wyników badań laboratoryjnych.


Bieżące publikacje

 1. Piecuch A, Kozłowska-Wojciechowska M. Self-medication - the advisory
 2. role of a pharmacist in Warsaw, Poland. IJCP. 2013 (in press). IF=1.202
 3. Piecuch A, Makowska J, Sarnocińska J, Kozłowska-Wojciechowska M.
 4. Socjalizacja studentów farmacji WUM do roli zawodowej aptekarza. Farmacja
 5. Polska. 2013 (w redagowaniu).
 6. Mierzecki A, Kłoda K, Jastrzębska M, Chełstowski K, Honczarenko K, Kozłowska-Wojciechowska M, Naruszewicz M. Is there an effect of folic acid supplementation on the coagulation factors and C-reactive protein concentrations in subjects with atherosclerosis risk factors?  Postepy Hig Med Dosw  2012; 66: 696-701. IF=0,654
 7. Merks P, Piecuch A, Wujec M, Wojtasik E, Kozlowska-Wojciechowska M.
 8. Comparison of patients’ expectations from pharmacy services in Poland and
 9. England. IJPP. 2012;20(S2):35-36.
 10. Piecuch A, Kozłowska-Wojciechowska M. Farmaceuta jako Ÿźródło informacji o zdrowiu. Czynniki Ryzyka. 2012;2(72): 40-47.
 11. Piwowarski JP, Kiss AK, Kozłowska-Wojciechowska M. Anti-hyaluronidase and anti-elastase activity screening of tannin-rich plant materials used in traditional Polish medicine for external treatment of diseases with inflammatory background. J Ethnopharmacol. 2011;137(1):937-41. IF= 2,466
 12. Makarewicz-Wujec M., Kozłowska-Wojciechowska M.: Nutrient intake and serum level of gamma-glutamyltransferase, MCP-1 and homocysteine in early stages of heart failure. Clin Nutr 2010;30(1):73-8 IF=3,2
 13. Mierzecki A, Kozłowska-Wojciechowska M, Bukowska H, Makarewicz-Wujec M, et al. Does the progeny of premature ischemic stroke sufferers need intensive interest of physicians oriented toward primary prevention? A pilot study.  Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2010;17(6):725-9 IF=2,3
 14. Thornton SJ, Wasan KM, Piecuch A, Lynd LL, Wasan EK. Barriers to treatment for visceral leishmaniasis in hyperendemic areas: India, Bangladesh, Nepal, Brazil and Sudan. Drug Dev Ind Pharm. 2010;36(11):1312-1319. IF= 1.509
 15. Rybus K., Kozłowska-Wojciechowska: Opinie lekarzy na temat stosowania suplementów diety. Czyn Ryz 2010; 66: 47-52
 16. Kozłowska-Wojciechowska M., Łukaszkiewicz J: Rola witaminy D w patogenezie zespołu metabolicznego. Czyn Ryz 2010; 64:50-57
 17. Kozłowska-Wojciechowska M., Cybulska B., Narkiewicz K., Opolski G., Tykarski A.: Stanole roślinne -niedoceniony element diety w profilaktyce i terapii chorób układu krążenia. Nadciśnienie Tętnicze 2010; 14; 344-353
 18. Rybus K., Kozłowska-Wojciechowska M.: Stosowanie suplementów diety oraz leków wydawanych bez przepisu lekarza (OTC) przez osoby w starszym wieku - na podstawie badania ankietowego. Czyn Ryz 2010; 63: 47-52
 19. Kozłowska-Wojciechowska M.: Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych. TERAPIA 2010; 10: 47-53

Rozdziały w monografiach:

 1. Kozłowska-Wojciechowska M.: Przydatność suplementów diety w kosmetologii. W Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska pod red. Marii Noszczyk. Wyd. PZWL  2010 Str.211-218   ISBN 978-83-200-3620-6
 2. Kozłowska-Wojciechowska M.: Niefarmakologiczne leczenie dyslipidemii. W Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki t.II,  pod red. P.Podolca. wyd. Medycyna Praktyczna 2010. str 403-405.  ISBN 978-83-7430-281-4
 3. Makarewicz-Wujec M.:  Kakao i napoje typu cola a prewencja chorób układu krążenia. W Podręcznik Polskiego Forum Profilaktyki t.II,  pod red. P.Podolca. wyd. Medycyna Praktyczna 2010. str 413-416.  ISBN 978-83-7430-281-4
 4. Kozłowska-Wojciechowska M.: Postępowanie dietetyczne u młodzieży i młodych dorosłych chorych na nadciśnienie tętnicze. W  Nadciśnienie tętnicze u młodzieży i młodych dorosłych. Pod red. M. Litwina, A. Januszewicza i A. Prejbisza. Med. Praktyczna, Kraków 2011 str. 673-694. ISBN 978- 83-7430-292-0


Koło Naukowe:
Od 1.04.2010 przy Zakładzie Opieki farmaceutycznej działa Koło Naukowe Studentów skupiające studentów IV i V roku.
Osiągnięcia Absolwentów Studenckiego Koła Naukowego OF :
               1. IV miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Opieki Farmaceutycznej maj 2011, Białystok - Anna Bernatowicz  
                 2. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Opieki Farmaceutycznej - listopad 2011, Lublin - Karolina Skoczyńska i Karol Kobyliński
                 3. wyróżnienie w Sesji Farmaceutycznej Sympozjum SKN Uczelni Medycznych listopad 2011, Lublin - Karol Kobyliński
                4. wyróżnienie w Sesji Farmaceutycznej Sympozjum SKN Uczelni Medycznych listopad 2011 Lublin - Karolina Skoczyńska  

Prowadzone badania naukowe:

 1. Wpływ izolowanych form 1,3-, 1,4-beta-glukanów z owsa na gospodarkę węglowodanową, insulinooporność, ciśnienie krwi oraz stan zapalny u pacjentów z cukrzycą typu II i niewydolnością serca.
 2. Wybrane czynniki kształtujące relacje na linii farmaceuta - lekarz – pacjent.