Kontakt

UWAGA, STUDENCIE!
Kontaktuj się z pracownikiem dziekanatu zajmującym się Twoim kierunkiem.

ANLITYKA MEDYCZNA (pokój 12)

mgr inż Joanna Sypuła
tel.: 22 57 20 790
joanna.sypula@wum.edu.pl

sprawy toku studiów I-II
sprawy rekrutacyjne

Izabela Machnicka
tel.: 22 57 20 779
izabela.machnicka@wum.edu.pl

sprawy toku studiów III-V
praktyki, prace magisterskie

DUO OTM OCENA TECHNOLOGII MEDYCZNYCH (pokój 12)

mgr inż Joanna Sypuła
tel.: 22 57 20 790
joanna.sypula@wum.edu.pl

sprawy toku studiów I-II
TOKSYKOLOGIA Z ELEMENTAMI KRYMINALISTYKI (pokój 12)

mgr inż Joanna Sypuła
tel.: 22 57 20 790
joanna.sypula@wum.edu.pl

sprawy toku studiów I-II
FARMACJA (pokój 12)

Anna Ołtuszewska
tel.: 22 57 20 772
anna.oltuszewska@wum.edu.pl

sprawy toku studiów I-IV roku
praktyki po III i IV roku studiów

Anna Molak
tel.: 22 57 20 787
anna.molak@wum.edu.pl

sprawy toku studiów V i VI roku
prace magisterskie

PLANY STUDIÓW, REZERWACJE SAL (pokój 12)

mgr Grzegorz Wasztewicz
tel.: 22 57 20 727
grzegorz.wasztewicz@wum.edu.pl    

sprawy związane z ukończeniem studiów
plany studiów kierunek farmacja

mgr Beata Spychalska
tel.: 22 57 20 778
beata.spychalska@wum.edu.pl

plany studiów kierunek analityka medyczna
SPRAWY PENSUM (pokój 12)

mgr Beata Spychalska
tel.: 22 57 20 778
beata.spychalska@wum.edu.pl

SPRAWY FINANSOWE (pokój 12)

mgr Anna Skowronek
tel.: 22 57 20 739
anna.skowronek@wum.edu.pl

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.