Na czas remontu budynku Wydziału Farmaceutycznego  Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego została przeniesiona
do Biblioteki Głównej 

Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego jest częścią systemu biblioteczno-informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ściśle współpracuje z Biblioteką Główną w zakresie gromadzenia i udostępniania zasobów w postaci książek i czasopism oraz baz danych, a także w elektronicznym dostarczaniu dokumentów z polskich i obcych bibliotek.

Biblioteka posiada nowoczesny lokal z wolnym dostępem do zbiorów podręczników oraz internetową pracownię komputerową z 8 stanowiskami.

Do zasobów Biblioteki Wydziałowej zaliczają się także księgozbiory naukowe wszystkich zakładów Wydziału. Ich centralny katalog mieści się w Bibliotece oraz w formie on-line – w katalogu zbiorów Biblioteki Głównej dostępnym na stronie internetowej www.biblioteka.wum.edu.pl.

Regulamin Biblioteki Wydziału Farmacji

Kontakt:
Biblioteka Wydziału Farmaceutycznego
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 774
e-mail: bibliotekawf@wum.edu.pl

Pracownicy:
mgr Anna Kappel-Szczęsna
mgr Kamila Kuć

Godziny otwarcia :

poniedziałek - piątek    8.00-18.00