Wybory Dziekana 2022

Komunikat nr I WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO z dnia 27.07.2022 r. dotyczący zgłaszania Kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Komunikat nr II WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO z dnia 05.09.2022 r. dotyczący listy zgłoszonych Kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Komunikat nr III WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO z dnia 13.09.2022 r. dotyczący wyborów na stanowisko Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Komunikat nr IV WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO z dnia 15.09.2022 r. dotyczący wyborów na stanowisko Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Komunikat nr V WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO z dnia 26.09.2022 r. dotyczący listy zgłoszonych Kandydatów na stanowisko Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Komunikat nr VI WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO z dnia 28.09.2022 r. dotyczący wyborów na stanowisko Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Członka Rady Wydziału Farmaceutycznego dotyczące zgłaszania Kandydata na stanowisko Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2022-2024 oraz wskazania Pełnomocnika Grupy Członków Rady Wydziału.

Załącznik nr 2 - Zgłoszenie Pełnomocnika Grupy Członków Rady Kandydata na stanowisko Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2022-2024.

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Kandydata na Dziekana o spełnieniu warunków określonych w § 94 ust. 1, § 133 ust. 1 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Załącznik nr 4 - Zgoda na kandydowanie na stanowisko Dziekana Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kadencję 2022-2024.

Załącznik nr 5 - Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w ramach procedur wyborczych.