Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Praktyki 6-ciomiesięczne
Dziekanat WF 17.03.2011

Studenci zainteresowani odbywaniem 6 miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej w aptece poza województwem mazowieckim proszeni są o dostarczenie wraz z podaniem wypełnionej przez aptekę deklaracji (druk do pobrania poniżej) na adres:

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
z dopiskiem DEKLARACJE

UWAGA! Ważne informacje dla osób chcących ubiegać się o stypendium oraz miejsce w domu studenckim.
katarzyna.stańczyk 28.01.2011

Poniżej podajemy najistotniejsze zmiany w sposobie dokumentowania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej oraz miejsca w domu studenckim dla studentów i doktorantów WUM :

1. Student ( doktorant ) oraz wszyscy pełnoletni członkowie rodziny, wymienieni we wniosku, muszą rozliczyć się
z Urzędem Skarbowym z uzyskanych dochodów za 2010 rok i analogicznie w kolejnych latach,czyli za rok poprzedzający rok akademicki,w którym student chce ubiegać się o stypendium. Dotyczy to także sytuacji, w których dochód wynosi 0. Rozliczenie takie będzie niezbędne do obliczenia dochodu w rodzinie studenta. Nie będą przyjmowane, jak dotychczas, zaświadczenia mówiące o nie złożeniu zeznania podatkowego za dany, wymagany do wniosku, rok podatkowy oraz nie figurowaniu w ewidencji podatników. Wszyscy pełnoletni członkowie rodziny, nieposiadający numeru identyfikacji podatkowej bezwzględnie będą musieli wystąpić o niego i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym w ustawowym terminie, także z dochodu zerowego.

2. Oprócz zaświadczenia o dochodach, dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta będą wymagane także zaświadczenia o prowadzeniu, bądź nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

3. Każdy dorosły członek rodziny studenta, uwzględniony we wniosku, będzie musiał złożyć oświadczenie na temat dochodów nieopodatkowanych.

4. Każdy wyszczególniony we wniosku, kto prowadzi działalność rolniczą będzie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z KRUS o zasiłkach chorobowych dla siebie oraz członków rodziny, wypłaconych w danym roku podatkowym.

5. Student wnioskujący o utratę dochodu będzie musiał dołączyć do wniosku zaświadczenie z pracy członka rodziny, którego to dotyczy, mówiące o tym, jaka część dochodu wykazanego w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego pochodzi tylko z wynagrodzenia, a jaka z tytułu ewentualnej odprawy, nagrody jubileuszowej, itd.

6. Do dochodu będzie się wliczało stypendium otrzymywane na Erasmusie.

7. Zaświadczenia o dochodach muszą być wystawione na ustawowym formularzu Urzędu Skarbowego.

8. Zaświadczenie o wysokości opłaconych w ramach działalności gospodarczej składek zdrowotnych ZUS może być także wystawione przez księgowość firmy lub biuro rachunkowe.

9. Zaświadczenia o dochodach studenta i jego uczącego się rodzeństwa do 26-go roku życia będą musiały być uzupełnione o oświadczenie, z jakiego źródła pochodzi wykazany dochód, czy został osiągnięty ze stosunku pracy, czy z pracy na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

10. UWAGA! Od następnego roku akademickiego otrzymanie stypendium za wyniki w nauce może wymagać od studenta złożenia wniosku tak, jak przy ubieganiu się o pozostałe świadczenia pomocy materialnej. Projekt zakłada także, że analogicznie jak w przypadku innych świadczeń pomocy materialnej, stypendium za wyniki w nauce będzie przysługiwało od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, a nie z wyrównaniem od pierwszego miesiąca danego roku akademickiego.

UWAGA ! DO PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY ZALICZA SIĘ TAKŻE SAMEGO STUDENTA WNIOSKODAWCĘ !

Informacja dla studentów Wydziału Farmaceutycznego, którym upłynął termin ważności obowiązkowych badań lekarskich i szczepień
Dziekanat WF 24.08.2010

Zgodnie z Rozporządzeniem Rektora WUM nr 68/2010 z dn. 2 sierpnia 2010 r. wszyscy studenci, którzy nie posiadają aktualnych badań lekarskich oraz szczepień proszeni są o ich uzupełnienie i dostarczenie do Dziekanatu.

Osoby nie posiadające aktualnych badań nie będą dopuszczone do zajęć na Wydziale. Informacji o badaniach udziela Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej.

Regulamin Studiów Ułatwionych
Dziekanat WF 24.08.2010
Studia indywidualne na WF
Dziekanat WF 24.08.2010

W sekcji Regulaminy studiów (link poniżej) umieszczony został tekst Regulaminy studiów indywidualnych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.