Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
DUPLIKAT LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
Dziekanat WF 29.08.2011

W przypadku utraty ELS (elektroniczna legitymacja studencka) należy:

 1). W pokoju 010 złożyć wniosek o wydanie duplikatu ELS.

2). Na ogólne konto WUM wnieść opłatę w wysokości 25,50 PLN za wydanie duplikatu ELS.

Informacja dla I roku (w roku ak. 2011/2012)
Dziekanat WF 29.08.2011

Osoby przyjęte na I rok studiów w roku ak. 2011/2012 muszą wnieść opłatę na ogólne konto WUM w wysokości 21,00 PLN:

1). 17,00 PLN za ELS (elektroniczna legitymacja studencka)

2). 4,00 PLN za indeks

Potwierdzenie wniesienia opłaty za dokumenty należy mieć ze sobą w dniu ich odbioru (termin ten zostanie podany później).

Studencka ankieta oceny zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2010/2011
katarzyna.stańczyk 15.07.2011

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie!!!

 

Samorząd Studentów, Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych oraz Biuro ds. Zarządzania Jakością i Oceny Kształcenia zapraszają Studentów wszystkich kierunków, specjalności i lat do udziału w kolejnej edycji internetowej ankiety studenckiej.

Czas trwania ankiety: do 15 września 2011.

Ankieta służy zebraniu opinii na temat jednostek i osób prowadzących zajęcia w Uczelni w roku akademickim 2010/2011.

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa!!!

By wypełnić ankietę zaloguj się do Portalu SSL-VPN (ssl.wum.edu.pl) i kliknij zakładkę Ankieta Studencka.

Twoja opinia zostanie wykorzystana m.in. do:

·         okresowej oceny nauczycieli akademickich,

·         wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli akademickich,

·         identyfikacji mocnych i słabych stron kształcenia w WUM oraz

·         podjęcia działań doskonalących.

Uwagi i pomysły dotyczące jakości kształcenia można również zgłaszać na stronie www.biurojakosci.wum.edu.pl.

Lista Aptek w roku akademickim 2011/2012
Dziekanat WF 11.07.2011

Lista aptek ogólnodostępnych i szpitalnych pozytywnie zaopiniowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Okręgową Izbę Aptekarską przeznaczonych dla studentów VI roku WF WUM  w roku akademickim 2011/2012.
Lista aptek będzie systematycznie uaktualniana.

Studencka ankieta zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2010/2011
katarzyna.stańczyk 22.04.2011

Samorząd Studentów, Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych oraz Biuro ds. Zarządzania Jakością i Oceny Kształcenia zapraszają Studentów wszystkich kierunków, specjalności i lat do udziału w kolejnej edycji internetowej ankiety studenckiej.

Ankieta służy zebraniu opinii na temat jednostek i osób prowadzących zajęcia w Uczelni w roku akademickim 2010/2011.

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa!!! 

By wypełnić ankietę zaloguj się do Portalu SSL-VPN (ssl.wum.edu.pl) i kliknij zakładkę Ankieta Studencka.

Twoja opinia zostanie wykorzystana m.in. do:

·         okresowej oceny nauczycieli akademickich,

·         wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli akademickich,

·         identyfikacji mocnych i słabych stron kształcenia w WUM oraz

·         podjęcia działań doskonalących.

Uwagi i pomysły dotyczące jakości kształcenia można również zgłaszać na stronie www.biurojakosci.wum.edu.pl.