Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
UWAGA STUDENCI I ROKU KIERUNKU FARMACJA GRUPY 1, 2, 3, 4
katarzyna.stańczyk 27.09.2011

Uwaga!

Zajęcia z chemii analitycznej jakościowej dla grup 1,2,3,4 w dniu immatrykulacji tzn. 29.09.11 rozpoczną się po Wydziałowej Immatrykulacji tzn. o godz. 15.00.

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU
Dziekanat WF 22.09.2011

INFORMACJA DLA STUDENTÓW I ROKU

( KIERUNEK FARMACJA I KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA )

 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej zawiadamia, że rok akademicki 2011/2012 rozpoczyna się  26 września 2011 r.

W dniu tym odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć dydaktycznych.

 

Uroczysta Immatrykulacja dla studentów I roku studiów odbędzie się 29 września 2011 r. / czwartek / o godz. 13.00 w Auli A Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Księcia  Trojdena 2A.

Udział w uroczystości jest obowiązkowy. Obowiązuje strój galowy. Miejsca na sali są numerowane i należy zająć je do godziny 12:30.

Wykaz miejsc będzie wywieszony w gablocie I roku studiów.

W dniu tym w godzinach porannych oraz po zakończeniu uroczystości odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć. ( informacja w Zakładach prowadzących dydaktykę )

 

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2011/2012 odbędzie się 5 października 2011 r. ( środa ) o godz. 11.00 w Auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Księcia Trojdena 2A.

Obowiązuje strój galowy. Obecność na Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego jest obowiązkowa.

W związku z inauguracją roku akademickiego w dniu 5 października 2011 r. ogłoszone będą  godziny rektorskie. ( nie ma zajęć dydaktycznych dla studentów I roku studiów ). Informacja podana będzie na tablicy ogłoszeń Dziekanatu.

 

Opłatę w wysokości 21,00 zł. ( za wydanie indeksu i elektronicznej legitymacji studenckiej) należy wpłacić na konto Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a dowód wpłaty przedstawić w Dziekanacie w dniu odbioru dokumentów.

Odbiór dokumentów od dnia  30 września 2011 r. w pokoju 010.

w godz. 9.00 – 14.00

 

KONTO WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa

 

Pekao S.A. 07 1240 6247 1111 0000 4976 6785

Lista Aptek w roku akademickim 2011/2012 cz. III
Dziekanat WF 21.09.2011

Dziekanat WF 11.07.2011

Lista aptek ogólnodostępnych i szpitalnych pozytywnie zaopiniowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i Okręgową Izbę Aptekarską przeznaczonych dla studentów VI roku WF WUM  w roku akademickim 2011/2012.

Uwaga studenci I roku
katarzyna.stańczyk 19.09.2011

Nowoprzyjęci studenci I roku
Wydziału Farmaceutycznego
 kierunku
analityka medyczna
oraz kierunku farmacja

 

 

Serdecznie zapraszam na blok spotkań integracyjnych,

który odbędzie się w sali im. prof. Olszewskiego
na Wydziale Farmaceutycznym


w dniu 23 września 2011 r.  w godzinach 1000-1200

Tematami spotkań będą:

1.      „„Była farmacja najlepszą szkołą dla umysłów badawczych..."
- dr hab. Iwona Arabas, Zakład Farmacji Stosowanej WUM

2.     Warsztaty z udziałem Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego
oraz Młodej Farmacji, przybliżające życie studenckie

3.     Organizacja studiów na Wydziale Farmaceutycznym
- Dr hab. Agnieszka Pietrosiuk, Prodziekan ds.  
  Dydaktyczno – Wychowawczych
- Dr Zdzisława Stefanowicz – przewodnicząca
  studentów I roku kierunku farmacja
- Dr Marek Wasek – Przewodniczący studentów
  I roku kierunku analityka medyczna

 

 

DUPLIKAT LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
Dziekanat WF 29.08.2011

W przypadku utraty ELS (elektroniczna legitymacja studencka) należy:

 1). W pokoju 010 złożyć wniosek o wydanie duplikatu ELS.

2). Na ogólne konto WUM wnieść opłatę w wysokości 25,50 PLN za wydanie duplikatu ELS.