Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Informacja dotycząca wpisów do indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta
Dziekanat WF 01.02.2012

                             

 Szanowni Studenci,

 

Jeżeli egzamin ma formę pozwalającą na dokonywanie wpisu od razu po jego przeprowadzeniu, student zobowiązany jest podczas egzaminu posiadać indeks i kartę okresowych osiągnięć, wówczas wpis jest dokonywany bezpośrednio po egzaminie.

 

Jeżeli nie ma powyższej możliwości, wówczas kierownik jednostki jednorazowo w semestrze wyznaczy czas i miejsce dokonywania wpisów zaliczeń i egzaminów do indeksów i kart okresowych osiągnięć studenta.

 

Informacja o dacie, godzinach i miejscu dokonywania wpisów zostanie wywieszona w gablocie informacyjnej jednostki, w której ma być dokonany wpis.

 

Studenci, którzy nie przedłożą indeksu i karty osiągnięć w wyznaczonym terminie będą mogli uzyskać wpisy po ustaleniu terminu z nauczycielem akademickim wyznaczonym przez kierownika jednostki.

 

  

Pozdrawiam

 

 

Dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Wydziału Farmaceutycznego WUM

 

Dzień Otwarty - Zapraszamy do uczestnictwa!!!
katarzyna.stańczyk 12.01.2012

Biuro Informacji i Promocji WUM zwraca się z uprzejmą prośbą do studentów zrzeszonych w kołach naukowych o pomoc w przygotowaniu Dnia Otwartego, który odbędzie się 18 marca br. (niedziela) w Centrum Dydaktycznym.

Pokazy i prezentacje przygotowane przez studentów stały się już tradycją uczelnianych Dni Otwartych, gdyż to właśnie studenci są najbardziej skuteczni w motywowaniu maturzystów do podjęcia nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zachęcamy do przedstawienia swojego koła naukowego – jego dorobku, osiągnięć i celu działania. Oczywiście Państwu pozostawiamy wybór formy prezentacji.

Termin zgłoszeń: 31 stycznia br., pod adresami e-mail: biip@wum.edu.pl, magdalena.wilk@wum.edu.pl.

Wyniki ogólnouczelnianej studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2010/2011
Dziekanat WF 21.12.2011
UWAGA !!!
Dziekanat WF 14.12.2011

Ogłaszam dzień 16 grudnia 2011 r. –

 

Dniem Dziekańskim

       

Zapraszam wszystkich chętnych

 

studentów do uczestnictwa w

 

IV KONFERENCJI NAUKOWEJ

 

WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO                           

 

godz. 9.00 Aula B

 

 

Centrum Dydaktycznego

 

ul. Trojdena 2a

 

Obecność studentów V roku

 

( kierunku farmacja i kierunku

 

analityka medyczna ) oraz

 

doktorantów -  obowiązkowa

 

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego

z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

 Prof. dr hab. Marek Naruszewicz

                                                                

Drodzy Studenci i Absolwenci
Dziekanat WF 10.11.2011

 

Ruszyły już zapisy na Jesienne Spotkania z Medycznym Rynkiem Pracy!


Wszystkie informacje dotyczące spotkań oraz same zapisy dostępne są na specjalnie przygotowanej stronie: http://spotkania-medyczne.wum.edu.pl/


Prosimy o podejmowanie przemyślanych decyzji, uwzględniających godziny
trwania spotkań (część z nich odbywa się w tym samym czasie) oraz
realną możliwość obecności na każdym z nich. Ostateczne potwierdzenie
uczestnictwa zostanie przesłane na wskazany e-mail.

 

Lista gości przedstawia się naprawdę interesująco – wykorzystajcie
okazję nawiązania ciekawych kontaktów :-)Firmy farmaceutyczne, badań klinicznych i pokrewne:

 

Adamed, DOCS International, Medica SPA Instytut Zdrowia i Urody, MEDIQ (ACP Pharma), KRKA, Nutricia, Servier


Instytucje publiczne (krajowe i zagraniczne):

 

Narodowy Fundusz Zdrowia, Europejska Agencja ds. Leków


Organizacje pozarządowe:

 

Fundacja Dobrze że jesteś, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,
Polskie Stowarzyszenie Endometrioza


Placówki naukowo-badawcze i szpitale:

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Instytut „Pomnik -
Centrum Zdrowia Dziecka”, Wojskowy Instytut Medyczny


Inne organizacje prowadzące działalność związaną z branżą medyczną i farmaceutyczną:


Infrared Group (projekt Proper Medical Writing), Krajowa Izba Gospodarcza
(projekt KIGMED.eu), SHL Polska Sp. z o.o. (wsparcie rekrutacyjne dla firm z branży), Wydawnictwo SANITAS (pismo Służba Zdrowia)

 Serdecznie zapraszamy!

 


Zespół Biura Karier WUM

 

http://biurokarier.wum.edu.pl

http://spotkania-medyczne.wum.edu.pl