Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Egzaminy dyplomowe na kierunku farmacja w roku akademickim 2015/2016
Dziekanat WF 09.05.2016

Egzaminy dyplomowe na kierunku farmacja

w roku akademickim 2015/2016 planowane są w terminach 
1 - 30 czerwca 2016 r.

 

Magistranci samodzielnie rezerwujący termin egzaminu dyplomowego zobligowani są do wcześniejszego uzgodnienia go z Promotorem i Recenzentem.

Zapisy prowadzone są w Dziekanacie p.010 od dnia 10 maja 2016 r.

  

Dokumenty wymagane przy dopuszczeniu studenta
do egzaminu dyplomowego należy składać 10 dni

przed zaplanowanym terminem.

 

Po sprawdzeniu pracy dyplomowej w systemie Plagiat.pl

Dziekanat wystawia skierowanie pracy do recenzji,

które wraz z dodatkowym, drukowanym egzemplarzem pracy student(ka) dostarcza Recenzentowi.

 

Do egzaminu dyplomowego student(ka) może przystąpić

pod warunkiem złożenia w Dziekanacie

kompletu wymaganych dokumentów,

uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji pracy

w systemie Plagiat.pl oraz pozytywnej oceny recenzenta.

Szanowni Państwo!
Dziekanat WF 18.04.2016

Koło Naukowe Genetyki oraz Koło Studentów Biotechnologii „Mygen” działające na Uniwersytecie Jagiellońskim mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w II Studenckiej Konferencji Genetycznej „Genomica”

 Konferencja obejmuje szeroko pojętą genetykę, zarówno na poziomie pojedynczych osobników, jak i całych populacji.

Zaproszenie skierowane jest do studentów i doktorantów z kierunków przyrodniczych i ścisłych, którzy chcą podzielić się wynikami swoich badań lub zreferować wybrane zagadnienia.

 Konferencja odbędzie się 20 i 21 maja 2016r. w Krakowie, w budynku Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gronostajowej 9.

 Zgłoszenia uczestników czynnych (wystąpienie/ poster) wraz z abstraktem i oświadczeniem opiekuna naukowego będą przyjmowane do 21 kwietnia 2016 r. Formatka abstraktu oraz wzór oświadczenia dostępne są w załączniku. O zakwalifikowaniu zgłoszenia uczestnicy zostaną poinformowani do 30 kwietnia. Zgłoszenia uczestników biernych będą przyjmowane do 29 kwietnia 2016 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji i ewentualnej odmowy przyjęcia nadesłanych zgłoszeń.

 Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 50 zł i zapewnia uzyskanie pakietu konferencyjnego w skład którego wchodzą materiały konferencyjne, przerwy kawowe, książka abstraktów i obiad (sobota).

 W ramach nagród za najlepsze postery/ prezentacje przewidziane są ATRAKCYJNE NAGRODY, w tym czytniki eBooków oraz książki o tematyce związanej z genetyką.

 W planie konferencji IMPREZA INTEGRACYJNA w jednym z krakowskich klubów!

 Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://genomica2016.wordpress.com/ . Na stronie tej znajduje się więcej informacji o konferencji i organizatorach, tam również będą pojawiać się bieżące informacje dla uczestników.

 Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres  genomica.uj@gmail.com

 Zapraszamy również na Facebooka: https://www.facebook.com/genomica2015/?fref=ts

 Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia w Krakowie!

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego II Studenckiej Konferencji Genetycznej „Genomica”

 Natalia Pydyn

 

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 31.03.2016

W celu uzyskania Odpisów dyplomów ukończenia studiów, studenci muszą złożyć uzupełnioną Kartę obiegową. Pozycja 14 Dziekanat rozliczana jest w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego w pokoju 06 niski parter u Pani Anny Artymiuk. W związku z powyższym prosimy wszystkich studentów o sprawdzenie czy widnieje w ich Kartach w/w pozycja. W przypadku braku pozycji 14 Dziekanat prosimy o jej dopisanie i uzyskanie wpisu rozliczającego studenta z Dziekanatem.

Ogłoszenie dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 31.03.2016

Informujemy, że 01.04.2016r w Sali Posiedzeń Rady Wydziału w budynku Wydziału Farmaceutycznego w godzinach 10.00-14.00 wydawane będą odpisy dyplomów ukończenia studiów dla osób, które ukończyły praktykę do 31.03.2016.
Przy odbiorze dyplomów należy dostarczyć: dziennik praktyk, kartę obiegową, legitymację studencką oraz potwierdzenie opłaty za dyplom (szczegółowe informację dostępne w ogłoszeniu poniżej).
Osoby, które nie odbiorą odpisów  dyplomów dniu 01.4.2016r. mogą odebrać je
w późniejszym terminie w Dziekanacie w godzinach obsługi studentów.

Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 29.03.2016

 

W celu odebrania Odpisu Dyplomu Ukończenia Studiów studenci zobowiązani są dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego niżej wymienione dokumenty:

1.       Dziennik Praktyk

- wpisana informacja o zrealizowaniu programu 6-miesięcznej praktyki po obronie pracy magisterskiej przez opiekuna w aptece

- wpisane uzyskanie zaliczenie praktyki przez opiekuna stażu z Zakładu Farmacji Stosowanej

       2. Uzupełniona Karta Obiegowa (dostępna na stronie)

       3. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom na Nr konta 78 1240 6960 6325 2000 0000 0000

- dyplom w  jęz. polskim – 60 zł.

- dyplom w jęz. obcym – 40 zł.

      4. Legitymacje studencka