Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Zarządzenie nr 52/2016 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 7 lipca w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017
Dziekanat WF 11.07.2016

Uprzejmie informujemy, że Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  wydał zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za niektóre usługi edukacyjne świadczone na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w roku akademickim 2016/2017 dostępne pod adresem https://www.wum.edu.pl/dokumenty/zarzadzenia-rektora/zarzadzenia-z-2016-r

Wrześniowe terminy egzaminów dyplomowych na kierunku farmacja
Dziekanat WF 11.07.2016

Uprzejmie informujemy, że wrześniowe egzaminy dyplomowe na kierunku farmacja odbędą się w dwóch terminach;

w dniu 5 września 2016 r.  i w dniu 29 września 2016 r. w godzinach 9:00 – 12:30.

Rezerwacji terminu dokonuje opiekun naukowy pracy magisterskiej lub magistrant w Dziekanacie p.010. Magistranci samodzielnie rezerwujący termin egzaminu dyplomowego zobligowani są do wcześniejszego uzgodnienia go z Promotorem i Recenzentem. Jeżeli w tym samym dniu planowane są egzaminy dyplomowe kilku studentów wykonujących prace magisterskie w tej samej jednostce organizacyjnej, wskazane jest dokonanie dla nich rezerwacji następujących po sobie godzin rozpoczęcia egzaminów.

Podstawowe informacje dotyczące egzaminów dyplomowych na kierunku farmacja dostępne są na stronie Wirtualnego Dziekanatu w zakładce Do pobrania https://wf.wum.edu.pl/dziekanat/do-pobrania

PRZENIESIENIA Z INNYCH UCZELNI
katarzyna.stańczyk 04.07.2016

Studenci ubiegający się o przeniesienie z innej uczelni 
na Wydział Farmaceutyczny WUM zobowiązani są 
złożyć w Dziekanacie dokumenty:

  1. Wniosek  o przeniesienie (wzór poniżej)
  2. Karta przebiegu studiów (z liczbą godzin, punktami ECTS, z podpisem dziekana) lub wypis z indeksu
  3. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen egzaminacyjnych z każdego roku studiów i liczbę punktów uzyskanych podczas kwalifikacji na studia.


Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego od 01.08.2017r.

 ul. Banacha 1 Warszawa pokój  07 w godz. 10.00-14.00

Egzaminy dyplomowe na kierunku farmacja w roku akademickim 2015/2016
Dziekanat WF 09.05.2016

Egzaminy dyplomowe na kierunku farmacja

w roku akademickim 2015/2016 planowane są w terminach 
1 - 30 czerwca 2016 r.

 

Magistranci samodzielnie rezerwujący termin egzaminu dyplomowego zobligowani są do wcześniejszego uzgodnienia go z Promotorem i Recenzentem.

Zapisy prowadzone są w Dziekanacie p.010 od dnia 10 maja 2016 r.

  

Dokumenty wymagane przy dopuszczeniu studenta
do egzaminu dyplomowego należy składać 10 dni

przed zaplanowanym terminem.

 

Po sprawdzeniu pracy dyplomowej w systemie Plagiat.pl

Dziekanat wystawia skierowanie pracy do recenzji,

które wraz z dodatkowym, drukowanym egzemplarzem pracy student(ka) dostarcza Recenzentowi.

 

Do egzaminu dyplomowego student(ka) może przystąpić

pod warunkiem złożenia w Dziekanacie

kompletu wymaganych dokumentów,

uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji pracy

w systemie Plagiat.pl oraz pozytywnej oceny recenzenta.

Szanowni Państwo!
Dziekanat WF 18.04.2016

Koło Naukowe Genetyki oraz Koło Studentów Biotechnologii „Mygen” działające na Uniwersytecie Jagiellońskim mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w II Studenckiej Konferencji Genetycznej „Genomica”

 Konferencja obejmuje szeroko pojętą genetykę, zarówno na poziomie pojedynczych osobników, jak i całych populacji.

Zaproszenie skierowane jest do studentów i doktorantów z kierunków przyrodniczych i ścisłych, którzy chcą podzielić się wynikami swoich badań lub zreferować wybrane zagadnienia.

 Konferencja odbędzie się 20 i 21 maja 2016r. w Krakowie, w budynku Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Gronostajowej 9.

 Zgłoszenia uczestników czynnych (wystąpienie/ poster) wraz z abstraktem i oświadczeniem opiekuna naukowego będą przyjmowane do 21 kwietnia 2016 r. Formatka abstraktu oraz wzór oświadczenia dostępne są w załączniku. O zakwalifikowaniu zgłoszenia uczestnicy zostaną poinformowani do 30 kwietnia. Zgłoszenia uczestników biernych będą przyjmowane do 29 kwietnia 2016 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji i ewentualnej odmowy przyjęcia nadesłanych zgłoszeń.

 Wysokość opłaty konferencyjnej wynosi 50 zł i zapewnia uzyskanie pakietu konferencyjnego w skład którego wchodzą materiały konferencyjne, przerwy kawowe, książka abstraktów i obiad (sobota).

 W ramach nagród za najlepsze postery/ prezentacje przewidziane są ATRAKCYJNE NAGRODY, w tym czytniki eBooków oraz książki o tematyce związanej z genetyką.

 W planie konferencji IMPREZA INTEGRACYJNA w jednym z krakowskich klubów!

 Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://genomica2016.wordpress.com/ . Na stronie tej znajduje się więcej informacji o konferencji i organizatorach, tam również będą pojawiać się bieżące informacje dla uczestników.

 Wszelkie pytania do organizatorów prosimy kierować na adres  genomica.uj@gmail.com

 Zapraszamy również na Facebooka: https://www.facebook.com/genomica2015/?fref=ts

 Serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia w Krakowie!

 W imieniu Komitetu Organizacyjnego II Studenckiej Konferencji Genetycznej „Genomica”

 Natalia Pydyn