Aktualności

Uroczyste posiedzenie Senatu

W poniedziałek, 28 listopada, odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym pracownicy Uczelni i Szpitali Klinicznych zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi. W imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Medale oraz Krzyże Zasługi wręczał JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Marek Krawczyk.

Czytaj dalej >>

Odsłonięcie popiersia prof. Józefa Celińskiego

Na Wydziale Farmaceutycznym 3 listopada 2011 roku Rektor prof. Marek Krawczyk i Dziekan prof. Marek Naruszewicz odsłonili popiersie prof. Józefa Celińskiego.
Czytaj dalej »

Uroczysta Immatrykulacja na Wydziale Farmaceutycznym

29 września w Centrum Dydaktycznym odbyła się immatrykulacja studentów I roku kierunków: farmacja i analityka medyczna oraz uczestników studiów doktoranckich Wydziału Farmaceutycznego. Po raz pierwszy także nastąpiło uroczyste odnowienie dyplomów absolwentów naszej Alma Mater z rocznika 1961/62.

 

VII EUROPEJSKIE SPOTKANIE FARMACEUTEK

W dniach 1-2 października 2011 r. odbyło się w Jabłonnie koło Warszawy   

      VII EUROPEJSKIE SPOTKANIE FARMACEUTEK

organizatorzy :

Warszawski Uniwersytet Medyczny i Okręgowa Izba Aptekarska.

więcej informacji >>

Studencka ankieta oceny zajęć dydaktycznych za rok akademicki 2010/2011

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie!!!

 

Samorząd Studentów, Prorektor ds. Dydaktyczno - Wychowawczych oraz Biuro ds. Zarządzania Jakością i Oceny Kształcenia zapraszają Studentów wszystkich kierunków, specjalności i lat do udziału w kolejnej edycji internetowej ankiety studenckiej.

Czas trwania ankiety: do 15 września 2011.

Ankieta służy zebraniu opinii na temat jednostek i osób prowadzących zajęcia w Uczelni w roku akademickim 2010/2011.

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa!!!

By wypełnić ankietę zaloguj się do Portalu SSL-VPN (ssl.wum.edu.pl) i kliknij zakładkę Ankieta Studencka.

Twoja opinia zostanie wykorzystana m.in. do:

·         okresowej oceny nauczycieli akademickich,

·         wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli akademickich,

·         identyfikacji mocnych i słabych stron kształcenia w WUM oraz

·         podjęcia działań doskonalących.

Uwagi i pomysły dotyczące jakości kształcenia można również zgłaszać na stronie www.biurojakosci.wum.edu.pl.

Rozprawa doktorska powstała na Wydziale Farmaceutycznym uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów

„Wielkocząsteczkowe nośniki peptydów przeciwdrobnoustrojowych - synteza, badania strukturalne, fizykochemiczne i biologiczne” to tytuł nagrodzonej przez premiera rozprawy doktorskiej dr farm. Urszuli Piotrowskiej - doktorantki WUM w latach 2013-2018 i laureatki konkursu Fundacji Rozwoju WUM na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów.
Czytaj dalej »

Uroczysta promocja

Uroczysta promocja magistrów farmacji i magistrów analityki medycznej, doktorów i doktorów habilitowanych nauk farmaceutycznych

21 maja br. w Galerii Porczyńskich odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom kierunków: farmacja i analityka medyczna oraz doktorom i doktorom habilitowanym nauk farmaceutycznych.

Rozstrzygnięto Konkurs Prac Magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym WUM

W dniach 9 - 11 marca 2011 r. odbył się finał Konkursu Prac Magisterskich wykonanych na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku akademickim 2009/2010.

Na kierunku Farmaceutycznym Jury przyznało:
I nagrodę:  Joannie Pyszko
II nagrodę:  Monice Kosik
III nagrodę: Katarzynie Zielińskiej
Czytaj więcej »

na kierunku Analityki Medycznej :
I nagrodę:  Justynie Ciepły
II nagrodę:  Ewelinie Kawce
III nagrodę: Magdalenie Araźnej
Czytaj więcej »

Jubileuszowa Konferencja „Nauka i dydaktyka w Katedrze Biochemii”

W dniu 14 lutego 2011 roku na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej odbyła się uroczysta Jubileuszowa Konferencja nt. Nauka i dydaktyka w Katedrze Biochemii, zorganizowana z okazji 50-lecia działalności naukowo-dydaktycznej. Czytaj dalej »

Mikrogrant dla kolejnego duetu naukowców WUM –UW

Dr Wioletta Olejarz z Zakładu Biochemii i Farmakogenomiki Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz mgr Mateusz Filipek doktorant Zakładu Fizyki Biomedycznej Wydziału Fizyki UW otrzymali wsparcie finansowe na badania wstępne w postaci mikrograntu.
czytaj dalej >>

Proszę o zalogowanie z wykorzystaniem loginu i hasła, które obowiązują w portalu SSL-VPN.