obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 marca 2018r.  w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich:

o godz. 1200

mgr farm. Michała Pstrągowskiego

 rozprawa doktorska pt.: „Racjonalność stosowania kwasu acetylosalicylowego u pacjentów kardiologicznych z uwzględnieniem zapobiegania objawom gastrotoksyczności”

 Promotor: Prof. dr hab. Krzysztof J. Filipiak

Promotor pomocniczy: Dr Anna Dworakowska

Recenzenci: Prof. dr hab. Beata Wożakowska-Kapłon

                      Dr hab. Leszek Markuszewski

o godz. 1315

mgr farm. Katarzyny Buś-Kwaśnik

rozprawa doktorska pt.: „Opracowanie nowych metod bioanalitycznych z wykorzystaniem spektrometrii mas do oznaczania leków sercowo-naczyniowych w materiale biologicznym”

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Promotor pomocniczy: Dr Piotr Rudzki

Recenzenci: Prof. dr hab. Maciej Jarosz

                     Prof. dr hab. Zenon Kokot

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2017r.  sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich

o godz. 1200

mgr Aldony Wierzbickiej-Rucińskiej

rozprawa doktorska pt.: „Ocena czynników ryzyka stłuszczenia wątroby u dzieci”

 Promotor: Prof. dr hab. Piotr Socha

Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Habior

                     Prof. dr hab. Marek Naruszewicz

o godz. 1315

mgr Magdaleny Orzechowskiej

rozprawa doktorska pt.: „Zwiększanie efektywności przeciwnowotworowej cisplatyny w zakresie komórek raka jajnika”

Promotor: Prof. dr hab. Maciej Małecki

Recenzenci: Prof. dr hab. Paweł Kamiński

                     Dr hab. prof. nadzw. Witold Musiał

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2017r. o godz. 12.00  w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Wioletty Ładno

rozprawa doktorska pt.: „Kontrola kanałów jonowych przeciekowych typu TREK przez receptory adrenergiczne w neuronach piramidowych kory przedczołowej u szczurów w różnym wieku”

Promotor: Prof. dr hab. Paweł Szulczyk

Promotor pomocniczy: Dr Ewa Nurowska

Recenzenci: Prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe

                    Dr hab. prof. nadzw. WIML Rafał Rola

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 13 września 2017 r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich

  o godz. 1200

mgr inż. Marty Kowalczyk

rozprawa doktorska pt.: „System elektronicznej preskrypcji - wnioski z innych krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych oraz perspektywa wprowadzenia w Polsce”

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Promotor pomocniczy: Dr Katarzyna Kolasa

Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Ryć

                     Dr hab. Dorota Karkowska

o godz. 1330

mgr Agnieszki Dominiak

rozprawa doktorska pt.: „Wpływ organicznego związku selenu (IV) na zaburzenia obrony antyoksydacyjnej oraz aktywację czynników zapalnych w mózgu - znaczenie w chorobach ośrodkowego układu nerwowego”

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Drugi promotor: Dr hab. Agata Adamczyk

Promotor pomocniczy: Dr Anna Wilkaniec

Recenzenci: Dr hab. Grażyna Gromadzka

                     Dr hab. Adam Tylicki

obrona rozprawy doktorskiej mgr Moniki Rużyckiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 6 lipca 2017 r. w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

 o godz. 1215  

mgr Moniki Rużyckiej

 rozprawa doktorska pt.: Nowa metoda LC-MS/MS w oznaczeniach kwasu 2-aminotiazolino-4-karboksylowego w wybranych tkankach ludzkich pobranych pośmiertnie

 Promotor: Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

Promotor pomocniczy: Dr Joanna Giebułtowicz

Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Kutner

                     Prof. dr hab. Mirosław Parafiniuk

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 7 czerwca 2017 r. (środa) w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich

 o godz. 1230 

mgr farm. Moniki Bogiel

 rozprawa doktorska pt.: Farmakokinetyka diltiazemu i jego dwóch metabolitów wraz z oceną efektu farmakologicznego”

                           Promotor: Dr hab. Edmund Sieradzki

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Stańczak

                                               Prof. dr hab. Maciej Małecki

o godz. 1400

mgr farm. Doroty Klejn

 rozprawa doktorska pt.: Polimery z odciskiem molekularnym pochodnych indolu jako selektywne adsorbenty oraz nośniki substancji czynnej”

                           Promotor: Prof. dr hab. Dorota Maciejewska

                           Promotor pomocniczy: Dr hab. Piotr Luliński

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Kutner

                                               Dr hab. Wojciech Fabianowski

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa) w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

o godz. 1230

mgr farm. Moniki Cywińskiej-Bunia

 rozprawa doktorska pt.: „Badania toksykometryczne nanomateriałów magnetycznych w alternatywnych modelach przedklinicznych”

                            Promotor: Dr hab. Ireneusz Grudziński

                            Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki

                                                 Prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. (środa) w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich

 o godz. 1200 

mgr Anny Flis-Borsuk

 rozprawa doktorska pt.: „Wyjaśnienie schematu budowy oraz elementów działania biologicznego seleninotriglicerydów zawartych w Selolu 5%”

                           Promotor: Dr hab. Piotr Suchocki

                            Promotor pomocniczy: Dr Zofia Suchocka

                            Recenzenci: Prof. dr hab. Anna Jelińska

                                                 Dr hab. prof. UJ Bożena Muszyńska

 o godz. 1315 

mgr Ewy Drozd

 rozprawa doktorska pt.: „Rola glutationu i enzymów glutationo-zależnych w zjawisku oporności wielolekowej w komórkach nowotworowych wybranych linii”

                           Promotor: Dr hab. prof. NIL Beata Gruber-Bzura

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Elżbieta Trafny

                           Recenzent: Dr hab. prof. NIL Sylwia Flis

obrona rozprawy doktorskiej mgr chemii Moniki Karpińskiej
Katarzyna Stańczyk

Zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dniu 22 marca 2017 r. (środa)  

 o godz. 1200      

mgr chemii Moniki Karpińskiej

 rozprawa doktorska pt.: Synteza i ocena właściwości antyproliferencyjnych policyklicznych azyn

                                         i azoli”

                            Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy

                            Recenzenci: Prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz

                                                 Prof. dr hab. Dorota Maciejewska

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 8 marca 2017 r. (środa) w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

o godz. 1200 

mgr farm. Alberta Stankiewicza

 rozprawa doktorska pt.: Ocena stanu zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami działającymi na układ sercowo-naczyniowy i ich metabolitami na przykładzie Wisły w rejonie Warszawy”

                            Promotor: Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

                            Promotor pomocniczy: Dr Joanna Giebułtowicz

                            Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Kutner

                                                 Prof. dr hab. Jan Krzysztof Ludwicki

obrona rozprawy doktorskiej
Katarzyna Stańczyk

Zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej w dniu

19 października 2016 r. (środa)   o godz. 1200 

mgr farm. Karoliny Stypułkowskiej

 rozprawa doktorska pt.: Oznaczanie wybranych antybiotyków aminoglikozydowych oraz ich zanieczyszczeń metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z detekcją wyładowań koronowych i spektrometrii mas”

                            Promotor: Prof. dr hab. Zbigniew Fijałek

                            Promotor pomocniczy: Dr Agata Błażewicz

                            Recenzenci: Prof. dr hab. Anna Gumieniczek

                                                Dr hab. prof. UJ Włodzimierz Opoka

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędą się obrony rozpraw doktorskich w dniu 29 czerwca 2016 r. (środa)

o godz. 1130      

mgr Narasimha Rao Bolla

 rozprawa doktorska pt.: Projekt, synteza i aktywność biologiczna analogów  witamin D z przedłużonym nienasyconym łańcuchem bocznym”

                           Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kutner

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Rafał Siciński

                                                Dr hab. prof. nadzw. Michał Żmijewski

 o godz. 12 45      

mgr Sharmina Nadkarni

 rozprawa doktorska pt.: Synteza, oznaczenie struktury i badania biologiczne analogów witamin D zmodyfikowanych  w dwóch miejscach cząsteczki”

                           Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kutner

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Rafał Siciński

                                                Dr hab. prof. nadzw. Sergiusz Markowicz

obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Jarosława Bukowickiego
Katarzyna Stańczyk

Zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniu 15 czerwca 2016r. o godz. 11.15, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Jarosława Bukowickiego

 rozprawa doktorska pt.: „Zastosowania algorytmów genetycznych w badaniach struktury związków biologicznie czynnych”

                          Promotor: Prof. dr hab. Iwona Wawer

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Bogdan Lesyng

                                                Dr hab. Halina Szatyłowicz

obrony rozpraw doktorskich: mgr Przemysława Kurowskieo i mgr farm. Moniki Sobiech
Katarzyna Stańczyk

1 czerwca 2016 r. (środa)  

o godz. 13 00      

mgr Przemysława Kurowskiego

 rozprawa doktorska pt.: Regulacja potencjału błonowego neuronów piramidowych kory przedczołowej przez receptory muskarynowe”

                           Promotor: Prof. dr hab. Paweł Szulczyk

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Konopacki

                                                Prof. dr hab. Marian Lewandowski

o godz. 14 15      

mgr  farm. Moniki Sobiech

rozprawa doktorska pt.: Teoretyczna i eksperymentalna analiza rozpoznania molekularnego w układach imprintowanych polimerów”

                           Promotor: Prof. dr hab. Dorota Maciejewska

                           Promotor pomocniczy: Dr Teresa Żołek

   Recenzenci: Prof. dr hab. Maciej Jarosz

                                                Dr hab. Wojciech Fabianowski

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. (środa) w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, odbędą się obrony rozpraw doktorskich:

 o godz. 12 00      

mgr farm. Ewy Kłosińskiej-Szmurło

 rozprawa doktorska pt.: Weryfikacja biodostępności fluorochinolonów w badaniach laboratoryjnych in vitro oraz metodami in silico - nowe podejście do Biofarmaceutycznego Systemu Klasyfikacji”

                            Promotor: Prof. dr hab. Aleksander Mazurek

                           Promotor pomocniczy: Dr Monika Grudzień

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk

                                                Dr hab. Aleksander Astel

o godz. 13 10      

mgr Anny Stachurskiej

 rozprawa doktorska pt.: „Ocena transkryptomu komórek raka jajnika w zakresie poszukiwania celów molekularnych dla terapii przeciwnowotworowej”

                            Promotor: Prof. dr hab. Maciej Małecki

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Justyn Ochocki

                                                Dr hab. Edward Sieradzki

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 odbędą się obrony rozpraw doktorskich:

2 grudnia 2015 r. (środa)  

o godz. 12 00     mgr inż. Aleksandry Drozdowskiej

pt.: Substytucja generyczna z perspektywy pacjentów, aptekarzy i ekspertów”

                           Promotor: Dr hab. Tomasz Hermanowski

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

                                                Prof. dr hab. Przemysław Kardas

o godz. 13 15     mgr Izy Książek

pt.: Wpływ Selolu na ekspresję genów związanych ze stresem oksydacyjnym - badania in vitro i in  vivo”

                           Promotor: Prof. dr hab. Elżbieta Anuszewska

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Daria Orszulak-Michalak

                                                Prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 28 października 2015 r. (środa) w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, odbędą się obrony rozpraw doktorskich:

o godz. 12 00     mgr farm. Magdaleny Rdzanek

pt.: „Koszty i konsekwencje wprowadzenia opieki farmaceutycznej w leczeniu cukrzycy w Polsce w oparciu o przyjęty model”

                           Promotor: Dr hab. Marcin Czech

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

                                                Dr hab. Agnieszka Skowron

 o godz. 13 15     mgr Anity Śliwińskiej

pt.: „Kultura in vitro oraz badania fitochemiczne i biologiczne Polyscias filiciofolia Bailey – tradycyjnie stosowanej azjatyckiej rośliny leczniczej”

                           Promotor: Dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Rybczyński

                                                Dr hab. prof. nadzw. Waldemar Buchwald

o godz. 14 30     mgr farm. Łukasza Szeleszczuka 

pt.: „Spektroskopowe badania skorupy jaja kurzego”

                           Promotor: Prof. dr hab. Iwona Wawer

                           Promotor pomocniczy: Dr Dariusz Pisklak

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Marek Wesołowski

                                                Dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Pawlak

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 14 października 2015 r. (środa) w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, odbędą się obrony rozpraw doktorskich:

o godz. 12 00     mgr farm. Anny Gomółki

pt.: „Synteza nowych ligandów o podwójnej wiązalności – do receptorów 5-HT1A i białka transportera serotoniny, w grupie pochodnych pirydo[1,2-c]pirymidyny”

                            Promotor: Dr hab. Jadwiga Turło

                            Recenzenci: Prof. dr hab. Monika Wujec

                                                Prof. dr hab. Stanisław Ryng

o godz. 13 30     mgr farm. Andrzeja Mazurka

pt.: „Deskryptory efektu inkorporacji heteroatomu i efektu podstawnika połączonego wiązaniem podwójnym w układach typowych dla substancji aktywnych farmakologicznie. Badania obliczeniowe”

                           Promotor: Prof. dr hab. Jan Dobrowolski

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Tadeusz Krygowski

                                                Prof. dr hab. Anna Sułkowska

obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Martyny Wróbel
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 30 września 2015 r. (środa)  o godz. 11 30 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

mgr farm. Martyny Wróbel

pt.: „Synteza nowych pochodnych 3-(1H-indol-3-ilo)pirolidyno-2,5-dionu, związków

      o podwójnej wiązalności do receptora 5-HT1A i transportera serotoniny,

      potencjalnych antydepresantów”

                            Promotor: Prof. dr hab. Franciszek Herold

                            Recenzenci: Prof. dr hab. Dariusz Matosiuk

                                                Prof. dr hab. Piotr Wroczyński

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w dniu 1 lipca 2015 r. (środa)

w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, odbędą

się obrony rozpraw doktorskich:

 1 lipca 2015 r. (środa)   

o godz. 12 00     mgr chemii Marzena Mędrek

pt.: „Fulereny jako potencjalne transportery cząsteczek biologicznie aktywnych”

                           Promotor: Prof. dr hab. Aleksander Mazurek

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Włodzimierz Lewandowski

                                               Prof. dr hab. Zdzisław Chilmonczyk

1 lipca 2015 r. (środa)  

 o godz. 13 15     mgr farm. Łukasz Pajchel

pt.: „Charakterystyka hydroksyapatytów syntetycznych o różnej wielkości kryształów metodami rezonansów magnetycznych i spektroskopii oscylacyjnej” 

                           Promotor: Prof. dr hab. Wacław Kołodziejski

                           Recenzenci: Prof. dr hab. Iwona Wawer

                                              Prof. dr hab. Krzysztof Woźniak                     

Rozprawy doktorskie do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1.

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, odbędą się

OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH:

17 czerwca 2015 r. (środa)  

 o godz. 12 00     mgr farm. Jakuba Piwowarskiego

pt.: „Ziele krwawnicy (Lythri herba) - określenie wpływu wyciągu, izolowanych

       elagotanoidów  oraz ich metabolitów na prozapalne funkcje neutrofili”

                           Promotor: Dr hab. Anna Kiss

                           Recenzenci: Dr hab. Marta Cześnikiewicz-Guzik

                                               Dr hab. Michał Tomczyk

 17 czerwca 2015 r. (środa)  

o godz. 13 15     mgr inż. Agnieszki Gnyszka

pt.: „Badania in vitro interakcji inhibitorów metrylotransferaz DNA (DNMTi) oraz  

       inhibitorów deacetylaz histonów (HDACi) z 5-fluorouracylem w komórkach             raka  jelita grubego” 

                           Promotor: Dr hab. prof. nadzw. Zenon Jastrzębski

                           Promotor pomocniczy: Dr Sylwia Flis

                           Recenzenci: Dr hab. prof. nadzw. Tomasz Śliwiński

                                              Dr hab. Małgorzata Gajewska

 24 czerwca 2015 r. (środa)  

o godz. 14 00     mgr Anny Pietruczuk-Padzik

pt.: „Badanie zdolności szczepów klinicznych Staphylococcus aureus do tworzenia biofilmu”

                           Promotor: Prof. dr hab. Stefan Tyski

                           Recenzenci: Dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Trafny

                                               Prof. dr hab. Jacek Międzobrodzki

obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Filipek
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego

przy ul. Banacha 1, odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej:

25 marca 2015 r. (środa) o godz. 12 00    mgr inż. Agnieszki Filipek

pt.: „Wpływ substancji pochodzenia naturalnego na modyfikację hemoglobiny

       i ekspresję  receptora CD163 w komórkach monocytów/makrofagów”

 

                           Promotor: Prof. dr  hab. Marek Naruszewicz

              Recenzenci: Prof. dr hab. Danuta Zapolska-Downar

                                                Prof.. dr hab. Tomasz Guzik

obrona rozpraw doktorskich: mgr farm. Michała Łaźniewskiego i mgr farm. Magdaleny Popławskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu

Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego

przy ul. Banacha 1, odbędą się obrony rozpraw doktorskich:

11  marca  2015 r. (środa)  

o godz. 12 15     mgr farm. Michała Łaźniewskiego 

pt.: „Zastosowanie modelowania komparatywnego oraz dokowania molekularnego

       do strukturalno-funkcjonalnej analizy białek ”

                            Promotor: Dr  hab. Dariusz Plewczyński

                 Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Koliński

                                                Dr hab. Krzysztof Pawłowski

 

o godz. 13 15     mgr farm. Magdaleny Popławskiej

pt.: „Opracowanie komplementarnych metod identyfikacji i oznaczania substancji

       aktywnych farmakologicznie w produktach nielegalnych i sfałszowanych ”

                           Promotor: Prof. dr  hab. Zbigniew Fijałek

                 Recenzenci: Prof. dr hab. Jan Ludwicki

                                       Prof. dr hab. Wacław Kołodziejski

obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. lek. Wandy Gajzlerskiej-Majewskiej
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej 

4 lutego  2015 r. (środa) o godz. 13 15 

mgr farm. lek. Wandy Gajzlerskiej-Majewskiej 

pt.: „Optymalizacja procesu biosyntezy makrolidowego immunosupresora Tacrolimus w wyniku  wgłębnej hodowli szczepu Streptomyces tsukubaensis”

Promotor: Dr  hab. Jadwiga Turło

Recenzenci: Prof. dr hab. Katarzyna Kieć Kononowicz

Dr hab. prof. nadzw. Jolanta Solecka

obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Agnieszki Lis-Cieplak
Katarzyna Stańczyk

Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uprzejmie zawiadamia, że w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

10 grudnia  2014 r. (środa) o godz. 12 30

mgr farm. Agnieszki Lis-Cieplak

pt.: „Struktura i dynamika molekularna kompleksów amantadyny, rymantadyny i

 memantyny z cyklodekstrynami w świetle badań spektroskopią magnetycznego

 rezonansu jądrowego”

                          Promotor: Prof. dr  hab. Wacław Kołodziejski

                Recenzenci: Prof. dr hab. Iwona Wawer

                                     Prof. dr hab. Zygmunt Kazimierczuk

obrony rozpraw doktorskich
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędą się obrony prac doktorskich

26 listopada  2014 r. (środa) o godz. 12 00 

mgr inż. Izabela Baran-Lewandowska

pt.: „Import  równoległy w Polsce – analiza wpływu importu równoległego leków na budżet ochrony zdrowia i ceny produktów leczniczych dla pacjenta”

                           Promotor: Dr  hab. Tomasz Hermanowski

               Recenzenci: Prof. dr hab. Aleksander Mazurek

                                    Dr hab. Agnieszka Skowron 

26 listopada  2014 r. (środa) o godz. 13 30 

mgr biotecnnol. Łukasz Pera

pt.: „Witamina D a efektywność stosowania statyn u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”

                           Promotor: Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

                           Promotor pomocniczy: Dr Grażyna Sygitowicz

               Recenzenci: Dr hab. Marlena Broncel

                                               Dr hab. Beata Burzyńska

obrony rozpraw doktorskich: mgr biologii Wioletty Olejarz i mgr farm. Anety Książek
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej

im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędą się obrony prac doktorskich:

12 listopada  2014 r. (środa) o godz. 12 00

mgr biologii Wioletta Olejarz 

pt.: „Wpływ kwasu mykofenolowego na stymulowaną TNFα prozapalną aktywację komórek śródbłonka”

                           Promotor: Prof. dr hab. Danuta Zapolska-Downar

                           Promotor pomocniczy: Dr Dorota Bryk

               Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Gawrońska-Szklarz

                                               Dr hab. Iwona Wybrańska

12 listopada  2014 r. (środa) o godz. 13 30

mgr farm. Aneta Książek

pt.: Ekspresja funkcjonalna kanałów jonowych K+ w neuronach piramidowych kory przedczołowej u szczurów w różnym wieku”

                           Promotor: Prof. dr  hab. Paweł Szulczyk

               Recenzenci: Prof. dr hab. Krzysztof Dołowy

                                    Prof. dr hab. Grzegorz Hess

obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Sebastiana Granicy
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszamY na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które będzie miało miejsce w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1, gdzie odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej

29 października  2014 r. (środa) o godz. 13 30

mgr farm. Sebastian Granica

pt.: „Analiza fitochemiczna, ocena właściwości przeciwutleniających oraz potencjalnych właściwości przeciwzapalnych wybranych surowców roślinnych z rodziny wiesiołkowatych (Oenotheraceae)”

                           Promotor: Dr hab. Anna Kiss

               Recenzenci: Dr hab. Monika Olszewska

                                    Dr hab. Adam Matkowski

obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Anny Kowalczuk
Katarzyna Stańczyk

29 października  2014 r. (środa) o godz. 12 00

mgr farm. Anna Kowalczuk

pt.: „Opracowanie metod potwierdzania tożsamości wybranych roślin odurzających z grupy I-N wprowadzonych w 2009 roku do znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii”

                           Promotor: Dr hab. Olga Olszowska

                           Promotor pomocniczy: Dr Anna Łozak

               Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak

                                               Dr hab. Aleksander Astel

obrona pracy doktorskiej mgr farm. Marty Grech-Baran
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego WUM, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2014 r. o godz. 13.00 w sali wykładowej Prof dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 .

 Na posiedzeniu odbędzie się obrona pracy doktorskiej 

mgr farm. Marty Grech-Baran

pt.: „Biotransformacja glikozydów fenolowych w kulturach korzeniowych Rhodiola kirilowii (Regel) Regel et Maximowicz”

                           Promotor: Dr hab. Agnieszka Pietrosiuk

                           Promotor pomocniczy: Dr Katarzyna Sykłowska-Baranek

               Recenzenci: Dr hab. Aleksandra Królicka

                                  Dr hab. Barbara Thiem

obrona rozprawy doktorskiej mgr farm. Moniki Czerwińskiej
Katarzyna Stańczyk

11 czerwca  2014 r. o godz. 14.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1.

Na posiedzeniu odbędzie się obrona 

mgr farm. Moniki Czerwińskiej

pt.: „Porównanie wpływu oleuropeiny oraz jej pochodnej oleaceiny na produkcję reaktywnych form tlenu oraz inne funkcje ludzkich neutrofili”

                                  Promotor: Prof. dr hab. Marek Naruszewicz

                                  Promotor pomocniczy: Dr hab. Anna Kiss

                     Recenzenci: Dr hab. prof. nadzw. Mirosława                                                                   Krauze-Baranowska

                                           Dr hab. prof. nadzw. Rafał Olszanecki

obrona pracy doktorskiej mgr farm. Anny Piecuch
Katarzyna Stańczyk

11 czerwca 2014 r. o godz. 13.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego

przy ul. Banacha 1 odbędzie się obrona pracy doktorskiej:

  mgr farm. Anny Piecuch

pt.: Uwarunkowania relacji na linii farmaceuta-lekarz-pacjent

                       Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Kozłowska-                                                                                                      Wojciechowska

                      Promotor pomocniczy: Dr Magdalena Makarewicz-Wujec

           Recenzenci: Dr hab. Katarzyna Winnicka

                                 Dr hab. Agnieszka Skowron

                             

obrona pracy doktorskiej mgr farm. Beaty Kaleta
Katarzyna Stańczyk

19 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1.

odbędzie się obrona pracy doktorskiej:

 mgr farm. Beaty Kaleta

pt.: „Polimorfizm receptora witaminy D i receptora TLR4 u pacjentów z toczniem rumieniowatym  układowym, otyłością olbrzymią i osteoporozą”

                      Promotor: Prof. dr hab. n. farm. Jacek Łukaszkiewicz

                      Promotor pomocniczy: Dr Małgorzata Wrzosek

           Recenzenci: Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Jerzak

                                             Prof. dr hab. n. biol. Teresa Żołądek

obrona pracy doktorskiej mgr farm. Marcina Łukasika
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego WUM, które odbędzie się w dniu 20.06.2012 r. o godz. 12.00 w sali wykładowej Prof dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 .

 

Na posiedzeniu odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr farm. Marcina Łukasika

pt.: „Zastosowanie metanolu jako vehiculum w badaniach toksykologicznych”

 

            Promotor:      Dr hab. WUM Mirosław Szutowski, prof. nadzw. WUM

           Recenzenci:   Prof. dr hab. Andrzej Sapota

                                   Prof. dr hab. Jan Pachecka

 

 

 Praca doktorska do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1.

obrona pracy doktorskiej mgr farm. Agnieszki Białek
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego WUM, które odbędzie się w dniu 01.02.2011 r. o godz. 13.00 w sali wykładowej Prof dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 .

 

Na posiedzeniu odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr farm. Agnieszki Białek pt.: „Badanie wzajemnych zależności między zawartością sprzężonych dienów kwasu linolowego i innych kwasów  tłuszczowych w diecie i tkankach szczurów w warunkach procesu nowotworowego”

 

           Promotor:     Dr hab. prof nadzw. WUM Andrzej Tokarz

           Recenzenci: Prof. dr hab. Maciej Małecki

                              Dr hab.  Paweł Zagrodzki

 

 Praca doktorska do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1.

obrona pracy doktorskiej mgr farm. Łukasza Szczęsnego
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego WUM, które odbędzie się w dniu 11.01.2012 r. o godz. 12.00 w sali wykładowej Prof dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 .

 

Na posiedzeniu odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr farm. Łukasza Szczęśnego  pt. "Ocena toksyczności substancji promieniochronnych z wykorzystaniem testów na Brachionus calyciflorus (wrotki)  "

 

           Promotor:     Dr hab. Grzegorz Nałęcz - Jawecki

           Recenzenci: Prof. dr hab. Lidia Wolska

                              Dr hab.  Prof nadzw. WUM Olga Olszowska

 

 Praca doktorska do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1.

obrona pracy doktorskiej mgr farm. Magdaleny Bamburowicz - Klimkowskiej
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego WUM, które odbędzie się w dniu 14.12.2011 r. o godz. 12.00 w sali wykładowej Prof dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 .

 

Na posiedzeniu odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr farm. Magdaleny Bamburowicz  - Klimkowskiej pt. "Intereakcje chinidyny i domperidonu u szczura w modelu doświadczalnym wielokrotnego podania"

 

           Promotor:     Dr hab. prof nadzw. WUM Mirosław Szutowski

           Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Zielińska - Psuja

                              Dr hab.  Prof nadzw. WUM Helena Makulska - Nowak

 

 Praca doktorska do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1.

obrona pracy doktorskiej mgr farm. Marty Jamróz
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego WUM, które odbędzie się w dniu 16.11.2011 r. o godz. 12.30 w sali wykładowej Prof dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 .

 Na posiedzeniu odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr farm. Marty Jamróz „Struktura ksylozydów triterpenowych wyizolowanych z Cimicifuga racemosa: badania NMR i modelowanie molekularne”

                      Promotor: Prof. dr hab. Iwona Wawer

                      Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Leś

                                         Prof. dr hab. Wacław Kołodziejski

 Praca doktorska do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1.

obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Rybus
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego WUM, które odbędzie się w dniu 19.10.2011 r. o godz. 12.30 w sali wykładowej Prof dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 .

Na posiedzeniu odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Wrzosek pt.:" Miejsce suplementów diety w zachowaniu zdrowia osób starszych - korzyści,  zagrożenia, stan prawny, a stan faktyczny w ocenie pacjentów, lekarzy i farmaceutów "

Promotor: Dr hab. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

          Recenzenci: Prof. dr hab. Aleksander Mazurek

                                         Prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz

Praca doktorska do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1.

obrona pracy doktorskiej mgr farm. Marty Wrzosek
Katarzyna Stańczyk

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego WUM, które odbędzie się w dniu 28.09.2011 r. o godz. 13.00 w sali
wykładowej Prof dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 .

Na posiedzeniu odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr farm. Marty Wrzosek pt.:"Uwarunkowania genetyczne jako istotny czynnik diagnostyczny, predykcyjny i wspomagający w określeniu prawidłowej terapii u pacjentów uzależnionych od alkoholu" 

Promotor: Prof. nadzw. dr hab. Jacek Łukaszkiewicz 

           Recenzenci: Prof. dr hab. Joanna Rytka

                                          Prof. dr hab. Marek Naruszewicz                   

Praca doktorska do wglądu w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1.

obrona pracy doktorskiej mgr farm. Pawła Żero
Dział Informatyki

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie Rady Wydziału Farmaceutycznego WUM, które odbędzie się w dniu 14.09.2011 r. o godz. 12.30 w sali wykładowej Prof dr B. Olszewskiego przy ul. Banacha 1 .

Na posiedzeniu odbędzie się obrona pracy doktorskiej mgr farm. Pawła Żero pt.:"Cykliczne oligopeptydy zbudowane z reszt glicyny i ich kompleksy jako nośniki substancji biologicznie aktywnmych"

Promotor: Prof dr hab Aleksander Mazurek

Promotorzy: Prof dr hab Bożenna Gutkowska

                   Prof dr hab Włodzimierz Lewandowski