Farmacja

Studia jednolite magisterskie

Studia trwają 5 lat i 6 miesięcy, czyli 11 semestrów, czas ten obejmuje sześciomiesięczną praktykę w aptece po obronie pracy magisterskiej. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 5305. W trakcie studiów student otrzymuje 330 punktów ECTS (European Credit Transfer System).

Od IV roku studiów student wybiera Fakultatywny Blok Programowy spośród następujących przedmiotów:

  • analityka farmaceutyczna,
  • biotechnologia w ochronie zdrowia,
  • ekotoksykologia i promocja zdrowia,
  • farmacja przemysłowa,
  • farmacja kliniczna i szpitalna,
  • farmakoekonomika,
  • fitochemia i fitoterapia,
  • kosmetologia,
  • projektowanie substancji leczniczych,
  • toksykologia leków i żywności.

Absolwent jest przygotowany do pracy w ogólnodostępnych i szpitalnych aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz  uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych. Istnieje także możliwość podjęcia zatrudnienia w  inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia.