Seminarium wydziałowe 19.09.2018 r.

W dniu 19.09.2018 (środa) w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Wygłoszone zostaną następujące wykłady przedhabilitacyjne:

1200-1230 „Analiza przejść fazowych w stałej postaci substancji czynnej i leku”,
dr Marta Łaszcz
, Zakład Analityki Badawczej, Instytut Farmaceutyczny w Warszawie;

1245-1315  „Wybrane czynniki genetyczne, psychologiczne i biochemiczne a otyłość i choroby jej towarzyszące”
dr Małgorzata Wrzosek, Zakład Biochemii i Farmakogenomiki, Katedra Biochemii i Chemii Klinicznej, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny;

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.