Seminarium wydziałowe 07.03.2018 r. - zmiana godziny rozpoczęcia wykładów

W dniu 07.03.2018 (środa)  w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędą się seminaria wydziałowe.

O godz. 13.15 Doktor Edyta Pindelska z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

"Wykorzystanie komplementarnych metod badawczych  do analizy struktury faz krystalicznych tworzonych  przez wybrane substancje farmakologicznie czynne”.

O godz. 13.50 Doktor Katarzyna Michalska  z Pracowni Fizykochemicznych Właściwości Antybiotyków Narodowego Instytutu Leków w Warszawie wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

       „Badanie mechanizmu rozdzielania chiralnego nowych pochodnych oksazolidynonów”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.