Seminarium wydziałowe 28.06.2017 r.

W dniu 28.06.2017 (środa) o godz. 11.30 w sali wykładowej im. Prof. dr B. Olszewskiego odbędzie się seminarium wydziałowe. Doktor Wioleta Maruszak z Zakładu Analityki Badawczej Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie wygłosi wykład przedhabilitacyjny pt.

„Fizykochemiczna charakterystyka substancji farmaceutycznych – studium przypadku”.

Zapraszamy pracowników i doktorantów naszego Wydziału.