Non Omnis Moriar

Z wielkim smutkiem żegnamy

Prof. dr. hab. n. farm. Józefa Sawickiego

Prorektora do spraw Kadr w latach 1999-2005,
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1993-1996, 1996 -1999 oraz 2005-2008,
Prodziekana ds. Nauki macierzystego Wydziału w latach 1987-1993,
Przewodniczącego Konferencji Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych w latach 2005-2008,
Kierownika Zakładu Badania Środowiska w latach 1983-2012,
Zastępcy Dyrektora Instytutu Biofarmacji w latach 1985-1987,

wybitnego Naukowca,
wspaniałego Nauczyciela akademickiego,
Człowieka o wielkim sercu, cieszącego się autorytetem wśród
środowisk naukowych i studentów, który przez wiele lat z oddaniem służył naszej Uczelni.

Dziekan i Społeczność akademicka Wydziału Farmaceutycznego WUM