Ogłoszenia dla studentów

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki
Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 06.02.2018

Decyzją Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej został przedłużony termin rekrutacji na wykonywanie prac magisterskich w roku akademickim 2018/2019 do dnia 31 marca 2018r.

Miedzyuczelniane zajęcia fakultatywne
Dziekanat WF 11.01.2018

Uprzejmie informujemy, że na mocy umowy w sprawie międzyuczelnianych zajęć fakultatywnych studenci WUM oraz studenci UW mogą odbywać w Uczelni partnerskiej zajęcia fakultatywne w ramach realizowanego programu nauczania na Uczelni macierzystej.

Szczegółowe informacje o fakultetach dostępne są na stronie:

http://www.bodp.wum.edu.pl/fakultety-uw-dla-wum.php

Rejestracji na międzyuczelniane fakultety można dokonać na stronie:

www.fakultetyuwdlawum.wum.edu.pl .

Wykaz tematów i miejsc na wykonanie prac magisterskich dla kierunku farmacja w roku akademickim 2018/2019
Dziekanat WF 08.01.2018
Informacja dla studentów VI roku kierunku farmacja
Dziekanat WF 03.01.2018

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej informuje, że zgodnie z decyzją Rektora WUM (Zarządzenie Nr 138/2017 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 6 grudnia 2017r.) dzień 5 stycznia 2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zgodnie z powyższym zarządzeniem zajęcia dydaktyczne zaplanowane w dniu rektorskim powinny zostać odpracowane w innym terminie uzgodnionym z prowadzącym zajęcia.

UWAGA STUDENCI
Dziekanat WF 07.12.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2017 r. odbędzie się
X Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Decyzją Dziekana Prof. dr hab. Piotra Wroczyńskiego dzień 15 grudnia 2017 r. jest dniem wolnym
od zajęć dydaktycznych dla studentów kierunków: analityka medyczna i farmacja.
Studenci zobligowani są do udziału w Konferencji. Studenci  VI roku kierunku farmacja,
którzy odbywają praktykę na terenie Warszawy proszeni są o zabranie ze sobą Dzienników praktyk,
w których zostanie potwierdzona ich obecność. 

X Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
odbędzie się 15 grudnia 2017 r. w Centrum Dydaktycznym WUM, ul. Ks. Trojdena 2a,  
Aula B, o godzinie 9:30.