Farmacja

Przewodniki dydaktyczne dla kierunku farmacja na rok akademicki 2018/2019

zostaną zamieszczone do dnia 15 .X. 2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

Plan sesji

SYLABUSY - FARMACJA

Program kształcenia w roku akademickim 2018/2019

GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

Biomedyczne i humanistyczne podstawy farmacji: anatomia, biochemia, biologia molekularna, biologia z genetyką, botanika farmaceutyczna, farmakogenomika, fizjologia, immunologia, kwalifikowana pierwsza pomoc, metabolizm leków, mikrobiologia, patobiochemia, patofizjologia, psychologia i socjologia, historia filozofii, historia farmacji.

Fizykochemiczne podstawy farmacji: biofizyka, chemia ogólna i nieorganiczna, chemia analityczna, chemia fizyczna, chemia organiczna, identyfikacja związków organicznych, matematyka, statystyka, technologia informacyjna.

GRUPA TREŚCI KIERUNKOWYCH

Analiza, synteza i technologia leków: biotechnologia farmaceutyczna, chemia leków, farmakognozja, synteza i technologia środków leczniczych, technologia postaci leku 1, technologia postaci leku 2, przemysłowa technologia postaci leku.

Biofarmacja i skutki działania leków: biofarmacja, bromatologia, farmakokinetyka, farmakologia z farmakodynamiką, higiena i epidemiologia, lek pochodzenia naturalnego, toksykologia.

Praktyka farmaceutyczna: farmacja praktyczna w aptece, farmakoterapia z naukową informacją o leku, ekonomika i zarządzanie w farmacji, etyka zawodu, język angielski, język łaciński, opieka farmaceutyczna, prawo farmaceutyczne, medycyna katastrof, podstawy naukowej informacji medycznej i farmaceutycznej.

Fakultatywny blok programowy

Metodologia badań naukowych: prawo autorskie, pisanie tekstów naukowych, statystyczna ocena wyników.

Praktyka wakacyjna w aptece ogólnodostępnej

Praktyka wakacyjna w aptece szpitalnej

Praktyka zawodowa w aptece

INNE WYMAGANIA: wychowanie fizyczne, bezpieczeństwo i higiena pracy, przysposobienie biblioteczne.

 

_______________________________________________________________________________________________

Pliki do pobrania:

Wykaz przedmiotów wpisywanych do indeksu