Farmacja

Plany zajęć na semestr zimowy 2019/2020

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej informuję, że w związku z trwającą modernizacją budynku Wydziału Farmaceutycznego siatka zajęć w semestrze zimowym 2019/2020 dla studentów kierunku farmacja może ulec zmianie. O dokonanych zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej Dziekanatu.


Aktualizacja 25.10.2019 r. - Plan dla II roku Farmacja


Plany zajęć na semestr letni 2019/2020

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego informuje, że w związku z trwającą modernizacją budynku Wydziału Farmaceutycznego siatka zajęć w roku akademickim 2019/2020 dla studentów kierunku farmacja może ulec zmianie. O dokonanych zmianach będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz strony internetowej Dziekanatu.

Aktualizacja 19.II.2020 r.

Zmiany w harmonogramie zajęć zostały oznaczone kolorem niebieskim


Plan sesji

SYLABUSY - FARMACJA

Sylabusy przedmiotu dla kierunku Farmacja są dostępne na stronie Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

https://wzjk-wf.wum.edu.pl/node/65

Wykaz przedmiotów wpisywanych do indeksu